Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 13.220.40

Number of records: 409

Back
73 0825 Valid

Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Triedy požiarneho nebezpečenstva skladových materiálov

Release Date: 07.05.1991

30 0577 Valid

Cestné vozidlá, traktory, poľnohospodárske a lesnícke stroje. Stanovenie horľavosti materiálov použitých v interiéri vozidla

Release Date: 01.09.1995

31 7030 Valid

Letectvo. Skúšobné metódy na stanovenie odolnosti nekovových materiálov proti plameňu

Release Date: 01.05.1999

64 0759 Valid

Plasty. Stanovenie požiarnych charakteristík ohybných vertikálnych vzoriek, ktoré sú v styku s malým iniciátorom zapálenia. Zmena 1: Vzorky (ISO 9773: 1998)

Release Date: 01.08.2000

91 7830 Valid

Pružné dlážkoviny. Stanovenie odolnosti proti tlejúcej a horiacej cigarete (obsahuje AC:1998)

Release Date: 01.03.2001

35 4055 Valid

Elektromechanické súčiastky pre elektronické zariadenia. Základné skúšobné postupy a metódy merania. Časť 20-2: Skúška 20 b. Skúšky horľavosti. Ohňovzdornosť

Release Date: 01.07.2001

65 6176 Valid

Ropa a podobné výrobky. Stanovenie charakteristík zapálenia rozprášených kvapalín s obmedzenou horľavosťou. Časť 1: Stanovenie času horenia metódou dutej kónickej dýzy (ISO 15029-1:1999)

Release Date: 01.07.2001

34 7660 Valid

Silnoprúdové káble 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohňu so špeciálnou úpravou na použitie v elektrárňach. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.08.2001

34 7660 Valid

Silnoprúdové káble 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohňu so špeciálnou úpravou na použitie v elektrárňach. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.08.2001

35 4055 Valid

Elektromechanické súčiastky pre elektronické zariadenia. Základné skúšobné postupy a metódy merania. Časť 20-2: Skúška 20 b. Skúšky horľavosti. Ohňovzdornosť

Release Date: 01.09.2001

34 5630 Valid

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 2: Skúšobné metódy. Oddiel 4/ List 0: Skúšky difúznym a zmiešaným plameňom

Release Date: 01.09.2001

80 0887 Valid

Textílie a textilné výrobky. Horľavosť priemyselných a technických textílií. Postup na zisťovanie šírenia plameňa na zvisle umiestnených vzorkách

Release Date: 01.10.2001

80 0888 Valid

Textílie a textilné výrobky. Horľavosť priemyselných a technických textílií. Postup na zisťovanie zápalnosti zvisle umiestnených vzoriek

Release Date: 01.10.2001

64 5428 Valid

Mäkké ľahčené polymérne materiály. Laboratórne hodnotenie charakteristík horľavosti malých skúšobných telies v horizontálnej polohe vystavených malému plameňu (ISO 3582:2000)

Release Date: 01.06.2002

80 0889 Valid

Textílie. Horľavosť materiálov na stanové prístrešky, veľké stany a podobné výrobky. Ľahkosť zapálenia

Release Date: 01.02.2003

34 6511 Valid

Plátované izolanty na plošné spoje a ostatné prepájacie štruktúry. Časť 2-8: Plátované a neplátované vystužené izolanty. Laminátové dosky plátované medenou fóliou, vystužené tkanými sklenými vláknami, impregnované epoxidom modifikovaným bromidom, s definovanou horľavosťou (vertikálna skúška horenia)

Release Date: 01.11.2003

34 6511 Valid

Plátované izolanty na plošné spoje a ostatné prepájacie štruktúry. Časť 2-9: Plátované a neplátované vystužené izolanty. Laminátové dosky plátované medenou fóliou, vystužené tkanými sklenými E-vláknami, impregnované epoxidom modifikovaným alebo nemodifikovaným bismaleimidom/ triazinom, s definovanou horľavosťou (vertikálna skúška horenia)

Release Date: 01.11.2003

34 6511 Valid

Plátované izolanty na plošné spoje a ostatné prepájacie štruktúry. Časť 2-10: Plátované a neplátované vystužené izolanty. Laminátové dosky plátované medenou fóliou, vystužené tkanými sklenými E-vláknami, impregnované esterkyanátom a epoxidom modifikovaným alebo nemodifikovaným bromidom, s definovanou horľavosťou (vertikálna skúška horenia)

Release Date: 01.11.2003

35 8799 Valid

Polovodičové súčiastky. Mechanické a klimatické skúšobné metódy. Časť 31: Horľavosť plastových zapuzdrených súčiastok (zapríčinená zvnútra)

Release Date: 01.01.2004

35 8799 Valid

Polovodičové súčiastky. Mechanické a klimatické skúšobné metódy. Časť 32: Horľavosť plastových zapuzdrených súčiastok (zapríčinená zvonku)

Release Date: 01.01.2004

34 5630 Valid

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 5-1: Korózne poškodenie splodinami horenia. Všeobecný návod

Release Date: 01.02.2004

Dotaz zabral 0,418s.