Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 13.220.50

Number of records: 455

Back
73 0821 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií

Release Date: 28.02.1973

73 0833 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy na bývanie a ubytovanie

Release Date: 13.05.1976

73 0833 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy na bývanie a ubytovanie

Release Date: 01.03.1977

73 0844 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Sklady

Release Date: 06.07.1977

73 0837 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Jednotlivé a radové garáže

Release Date: 18.08.1977

73 0838 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Hromadné garáže

Release Date: 18.08.1977

73 0839 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacie stanice pohonných hmôt

Release Date: 18.08.1977

73 0843 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty spojov

Release Date: 18.08.1978

73 0872 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením

Release Date: 18.08.1978

73 0844 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Sklady

Release Date: 01.11.1978

73 0831 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Zhromažďovacie priestory

Release Date: 15.05.1979

73 0821 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií

Release Date: 01.03.1980

73 0835 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy zdravotníckych zariadení

Release Date: 17.06.1980

73 0833 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy na bývanie a ubytovanie

Release Date: 01.02.1981

73 0831 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Zhromažďovacie priestory

Release Date: 01.08.1981

73 0823 Valid

Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Stupeň horľavosti stavebných hmôt

Release Date: 03.05.1983

73 0821 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií

Release Date: 01.06.1983

73 0835 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy zdravotníckych zariadení

Release Date: 01.03.1984

73 0835 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy zdravotníckych zariadení

Release Date: 01.06.1986

73 0844 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Sklady

Release Date: 01.06.1986

73 0822 Valid

Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Šírenie plameňa po povrchu stavebných hmôt

Release Date: 29.09.1986

Dotaz zabral 0,424s.