Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 13.220.50

Number of records: 455

Back
73 0804 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty

Release Date: 01.02.1992

73 0842 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty pre poľnohospodársku výrobu

Release Date: 01.02.1992

73 0844 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Sklady

Release Date: 01.04.1992

73 0833 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy na bývanie a ubytovanie

Release Date: 01.08.1992

73 0824 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Výhrevnosť horľavých látok

Release Date: 01.12.1992

72 6200 Valid

Žiaruvzdorné tvarovky. Rozmery. Časť 1: Pravouhlé tvarovky

Release Date: 01.09.1995

72 6200 Valid

Žiaruvzdorné tvarovky. Rozmery. 2. časť: Kliny

Release Date: 01.09.1995

72 6200 Valid

Žiaruvzdorné tvarovky. Rozmery. 3. časť: Pravouhlé tvarovky pre mriežkovinu rekuperátorov

Release Date: 01.09.1995

72 6200 Valid

Žiaruvzdorné tvarovky. Rozmery. 4. časť: Tvarovky pre klenby elektrických oblúkových pecí

Release Date: 01.09.1995

72 6200 Valid

Žiaruvzdorné tvarovky. Rozmery. 5. časť: Záklenky

Release Date: 01.09.1995

72 6201 Valid

Žiaruvzdorné tvarovky pre výmurovky rotačných pecí. Rozmery

Release Date: 01.09.1995

72 6202 Valid

Žiaruvzdorné tvarovky pre výmurovky rotačných pecí. Rozlišovacie označovanie lícnej plochy

Release Date: 01.09.1995

73 0843 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty spojov

Release Date: 01.10.1997

73 0804 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty

Release Date: 01.06.1999

73 0833 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy na bývanie a ubytovanie

Release Date: 01.06.1999

73 0837 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Jednotlivé a radové garáže

Release Date: 01.06.1999

73 0838 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Hromadné garáže

Release Date: 01.06.1999

73 0842 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty pre poľnohospodársku výrobu

Release Date: 01.06.1999

73 0843 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty spojov

Release Date: 01.06.1999

73 0839 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacie stanice pohonných hmôt

Release Date: 01.06.1999

92 0201 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb

Release Date: 01.12.2000

Dotaz zabral 0,332s.