Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 13.220.50

Number of records: 455

Back
92 0201 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku

Release Date: 01.12.2000

92 0201 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4: Odstupové vzdialenosti

Release Date: 01.12.2000

92 0808 Valid

Skúšanie požiarnej odolnosti. Časť 2: Alternatívne a doplnkové postupy

Release Date: 01.10.2001

92 0810 Valid

Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 3: Nosníky

Release Date: 01.10.2001

92 0810 Valid

Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 4: StÍpy

Release Date: 01.10.2001

92 0201 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku

Release Date: 01.04.2002

92 0201 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb

Release Date: 01.04.2002

92 0201 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4: Odstupové vzdialenosti

Release Date: 01.04.2002

73 0804 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty

Release Date: 01.04.2002

73 0831 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Zhromažďovacie priestory

Release Date: 01.04.2002

73 0833 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy na bývanie a ubytovanie

Release Date: 01.04.2002

73 0835 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy zdravotníckych zariadení

Release Date: 01.04.2002

73 0837 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Jednotlivé a radové garáže

Release Date: 01.04.2002

73 0838 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Hromadné garáže

Release Date: 01.04.2002

73 0839 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacie stanice pohonných hmôt

Release Date: 01.04.2002

73 0842 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty pre poľnohospodársku výrobu

Release Date: 01.04.2002

73 0843 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty spojov

Release Date: 01.04.2002

73 0844 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Sklady

Release Date: 01.04.2002

73 0872 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením

Release Date: 01.04.2003

73 0863 Valid

Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Stanovenie šírenia plameňa po povrchu stavebných hmôt

Release Date: 01.01.2004

73 0823 Valid

Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Stupeň horľavosti stavebných hmôt

Release Date: 01.01.2004

Dotaz zabral 0,429s.