Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 13.220.50

Number of records: 455

Back
73 0822 Valid

Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Šírenie plameňa po povrchu stavebných hmôt

Release Date: 01.01.2004

92 0813 Valid

Obklady. Zisťovanie schopnosti protipožiarnej ochrany

Release Date: 01.04.2005

92 0810 Valid

Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 5: Balkóny a pavlače

Release Date: 01.04.2005

92 0810 Valid

Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 6: Schodištia

Release Date: 01.04.2005

92 0811 Valid

Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 6: Zvýšené podlahy a dutinové podlahy

Release Date: 01.04.2005

92 0811 Valid

Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 8: Potrubia na odvod splodín horenia

Release Date: 01.08.2005

92 0811 Valid

Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 7: Dopravníkové systémy a ich uzávery

Release Date: 01.10.2005

92 0812 Valid

Skúšanie požiarnej odolnosti a tesnosti proti prieniku zostáv dverí a uzáverov, otváracích okien a prvkov stavebného kovania. Časť3: Skúšanie tesnosti proti dymu zostáv dverí a uzáverov

Release Date: 01.01.2006

73 0804 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty

Release Date: 01.06.2006

73 0831 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Zhromažďovacie priestory

Release Date: 01.06.2006

73 0833 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy na bývanie a ubytovanie

Release Date: 01.06.2006

73 0835 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy zdravotníckych zariadení

Release Date: 01.06.2006

73 0837 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Jednotlivé a radové garáže

Release Date: 01.06.2006

92 0201 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku

Release Date: 01.06.2006

73 0838 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Hromadné garáže

Release Date: 01.06.2006

92 0201 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4: Odstupové vzdialenosti

Release Date: 01.06.2006

73 0839 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacie stanice pohonných hmôt

Release Date: 01.06.2006

73 0842 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty pre poľnohospodársku výrobu

Release Date: 01.06.2006

73 0843 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty spojov

Release Date: 01.06.2006

73 0844 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Sklady

Release Date: 01.06.2006

73 0035 Valid

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia konštrukcií namáhaných požiarom

Release Date: 01.12.2006

Dotaz zabral 0,335s.