Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 13.280

Number of records: 178

Back
35 6607 Valid

Prístroje na radiačnú ochranu. Merače in vivo. Triedenie, všeobecné požiadavky a skúšobné postupy na prenosné, premiestniteľné a pevne umiestnené zariadenia

Release Date: 01.08.2009

36 4800 Valid

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1-3: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti. Pridružená norma: Radiačná ochrana pri diagnostických röntgenových prístrojoch

Release Date: 01.10.2009

36 4800 Valid

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1-3: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti. Pridružená norma: Radiačná ochrana pri diagnostických röntgenových prístrojoch

Release Date: 01.08.2010

83 2491 Valid

Cloniace zariadenia na laserové pracoviská. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie

Release Date: 01.09.2010

36 7949 Valid

Hodnotenie vystavenia pracovníkov elektrickým a magnetickým poliam zo zariadení na priemyselný indukčný ohrev

Release Date: 01.09.2010

83 2326 Valid

Ochranné rukavice proti ionizujúcemu žiareniu a rádioaktívnemu zamoreniu

Release Date: 01.11.2010

83 2491 Valid

Cloniace zariadenia na laserové pracoviská. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie

Release Date: 01.04.2012

35 6608 Valid

Prístroje na ochranu pred žiarením. Prenosné merače a monitory fotónovej kontaminácie

Release Date: 01.05.2012

36 4766 Valid

Rádioterapeutické prístroje. Súradnice, pohyby a stupnice

Release Date: 01.09.2012

35 6607 Valid

Prístroje na ochranu pred žiarením. Meranie osobných dávkových ekvivalentov Hp(10) a Hp(0,07) pre röntgenové, gama, neutrónové a beta žiarenie. Merače osobného dávkového ekvivalentu s priamym odčítaním

Release Date: 01.08.2013

36 4800 Valid

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1-3: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti. Pridružená norma: Radiačná ochrana pri diagnostických röntgenových prístrojoch

Release Date: 01.01.2014

36 4800 Valid

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1-3: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti. Pridružená norma: Radiačná ochrana pri diagnostických röntgenových prístrojoch

Release Date: 01.11.2014

40 4304 Valid

Radiačná ochrana. Uzavreté rádioaktívne žiariče. Všeobecné požiadavky a klasifikácia (ISO 2919: 2012)

Release Date: 01.05.2015

35 6608 Valid

Prístroje na ochranu pred žiarením. Prístroje na meranie priestorového a/alebo smerového dávkového ekvivalentu (resp. príkonu priestorového a smerového dávkového ekvivalentu) a/alebo prístroje na monitorovanie röntgenového, beta a gama žiarenia. Časť 1: Prenosné prístroje na meranie a monitorovanie určené pre pracovisko a okolie

Release Date: 01.06.2015

35 6607 Valid

Prístroje na ochranu pred žiarením. Prístroje na meranie radónu a produktov rozpadu radónu. Časť 4: Zariadenia na výrobu referenčných atmosfér obsahujúcich izotopy radónu a produkty ich rozpadu (STAR)

Release Date: 01.09.2015

35 6607 Valid

Prístroje na ochranu pred žiarením. Prístroje na meranie radónu a produktov rozpadu radónu. Časť 3: Špecifické požiadavky na prístroje na meranie produktov rozpadu radónu

Release Date: 01.09.2015

40 1115 Valid

Neuzavreté rádioaktívne látky. Identifikácia a dokumentácia (ISO 3925: 2014)

Release Date: 01.02.2016

40 1401 Valid

Základný symbol ionizujúceho žiarenia (ISO 361: 1975)

Release Date: 01.03.2016

35 6607 Valid

Prístroje na ochranu pred žiarením. Pasívne integračné dozimetrické systémy na monitorovanie osôb, pracovísk a prostredia na fotónové žiarenie a žiarenie beta

Release Date: 01.10.2016

35 6607 Valid

Prístroje na ochranu pred žiarením. Portálové monitory založené na spektroskopii používané na detekciu a identifikáciu nedovoleného obchodu s rádioaktívnym materiálom

Release Date: 01.10.2016

35 6607 Valid

Prístroje na ochranu pred žiarením. Ručné prístroje s vysokou citlivosťou na detekciu fotónového žiarenia rádioaktívneho materiálu

Release Date: 01.10.2016

Dotaz zabral 0,330s.