Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 13.320

Number of records: 295

Back
33 4595 Valid

Manažment alarmov pre priemyselné procesy

Release Date: 01.07.2015

33 4592 Valid

Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 3: Analógové a digitálne videorozhrania

Release Date: 01.08.2015

37 8315 Valid

Elektromagnetická kompatibilita. Elektrické zariadenia na zisťovanie a meranie horľavých plynov, toxických plynov alebo kyslíka

Release Date: 01.08.2015

83 3635 Valid

Ovzdušie na pracovisku. Elektrické prístroje používané na priamu detekciu a priame meranie koncentrácie toxických plynov a pár. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.08.2015

83 3635 Valid

Ovzdušie na pracovisku. Elektrické prístroje používané na priamu detekciu a priame meranie koncentrácie toxických plynov a pár. Časť 2: Prevádzkové požiadavky na prístroje určené na meranie expozície

Release Date: 01.08.2015

83 3635 Valid

Ovzdušie na pracovisku. Elektrické prístroje používané na priamu detekciu a priame meranie koncentrácie toxických plynov a pár. Časť 3: Prevádzkové požiadavky na prístroje určené na všeobecnú detekciu plynov

Release Date: 01.08.2015

33 4593 Valid

Poplachové a elektronické bezpečnostné systémy. Časť 11-1: Elektronické systémy kontroly vstupov. Požiadavky na systém a jeho súčasti

Release Date: 01.09.2015

33 4592 Valid

Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 1-2: Obrazový prenos. Všeobecné požiadavky na obrazový prenos

Release Date: 01.09.2015

33 4593 Valid

Poplachové a elektronické bezpečnostné systémy. Časť 11-2: Elektronické systémy kontroly vstupov. Pokyny na používanie

Release Date: 01.09.2015

33 4592 Valid

Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 4: Pokyny na používanie

Release Date: 01.09.2015

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 32: Pokyny na plánovanie, projektovanie, inštalovanie, uvedenie do prevádzky, prevádzkovanie a údržbu systémov hlasovej signalizácie požiarov

Release Date: 01.12.2015

33 4594 Valid

Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 3: Miestna jednotka a ovládač

Release Date: 01.01.2016

35 4152 Valid

Zvukové signálne prístroje pre domácnosť a na podobné účely

Release Date: 01.03.2016

28 7281 Valid

Železnice. Zariadenie na privolanie pomoci a komunikáciu. Požiadavky

Release Date: 01.05.2016

33 4593 Valid

Poplachové a elektronické bezpečnostné systémy. Časť 11-2: Elektronické systémy kontroly vstupov. Pokyny na používanie

Release Date: 01.07.2016

37 8371 Valid

Elektrické prístroje na detekciu horľavých plynov v obytných budovách. Návod na výber, inštaláciu, používanie a údržbu

Release Date: 01.10.2016

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-9: Detektory narušenia. Aktívne infračervené detektory

Release Date: 01.01.2017

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-2: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (pasívne)

Release Date: 01.01.2017

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-3: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (aktívne)

Release Date: 01.01.2017

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-1: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (akustické)

Release Date: 01.01.2017

37 8315 Valid

Elektromagnetická kompatibilita. Elektrické zariadenia na zisťovanie a meranie horľavých plynov, toxických plynov alebo kyslíka

Release Date: 01.01.2017

Dotaz zabral 0,337s.