Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 13.320

Number of records: 295

Back
33 4589 Valid

Interkomové systémy v budovách. Časť 1-1: Všeobecne

Release Date: 01.04.2017

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 12: Metódy a požiadavky na nastavenie a uvedenie do pôvodného stavu poplachových zabezpečovacích systémov (IAS)

Release Date: 01.04.2017

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-8: Detektory narušenia. Detektory otrasov

Release Date: 01.06.2017

33 4594 Valid

Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 7: Pokyny na používanie

Release Date: 01.07.2017

33 4593 Valid

Poplachové a elektronické bezpečnostné systémy. Časť 11-32: Elektronické systémy zabezpečenia prístupu. Monitorovanie zabezpečenia prístupu na báze webových služieb

Release Date: 01.07.2017

33 4593 Valid

Poplachové a elektronické bezpečnostné systémy. Časť 11-31: Elektronické systémy zabezpečenia prístupu. Základný protokol interoperability na báze webových služieb

Release Date: 01.07.2017

37 8340 Valid

Elektrické zariadenia na detekciu a meranie horľavých alebo toxických plynov alebo pár, alebo kyslíka. Požiadavky na funkčnú bezpečnosť systémov detekcie plynov

Release Date: 01.07.2017

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-11: Detektory narušenia. ALDDR

Release Date: 01.07.2017

36 8012 Valid

Núdzové akustické systémy

Release Date: 01.08.2017

33 4596 Valid

Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 7: Pokyny na používanie

Release Date: 01.02.2018

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy. Časť 1: Požiadavky na systém

Release Date: 01.02.2018

33 4598 Valid

Poplachové systémy. Systémy vonkajšej perimetrickej ochrany. Časť 1: Požiadavky na systém

Release Date: 01.03.2018

33 4597 Valid

Poplachové systémy. Kombinované a integrované poplachové systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.03.2018

33 4589 Valid

Interkomové systémy v budovách. Časť 2: Požiadavky na interkomové systémy v budovách so zvýšenou bezpečnosťou

Release Date: 01.08.2018

33 4594 Valid

Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 2: Aktivačné zariadenia

Release Date: 01.08.2018

33 4589 Valid

Interkomové systémy v budovách. Časť 1-2: Systémové požiadavky. IP interkomové systémy v budovách

Release Date: 01.08.2018

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-10: Detektory narušenia. Kontakty stavu zopnutia (magnetické)

Release Date: 01.02.2019

33 4589 Valid

Interkomové systémy v budovách. Časť 3-1: Pokyny na používanie. Všeobecne

Release Date: 01.02.2019

33 4589 Valid

Interkomové systémy v budovách. Časť 3-2: Pokyny na používanie. Interkomové systémy v budovách so zvýšenou bezpečnosťou

Release Date: 01.02.2019

37 8350 Valid

Elektrické prístroje na detekciu a meranie horľavých plynov, toxických plynov alebo kyslíka. Požiadavky a skúšky na prístroje používajúce softvér a/alebo digitálne technológie

Release Date: 01.02.2019

37 8331 Valid

Detektory plynu. Elektrické zariadenia na detekciu oxidu uhoľnatého v obytných priestoroch. Časť 1: Skúšobné metódy a požiadavky na prevádzkové vlastnosti

Release Date: 01.02.2019

Dotaz zabral 0,332s.