Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 13.340.10

Number of records: 361

Back
98 0000 Valid

Maskovacie pokrývky a súpravy. Metódy určovania optických maskovacích vlastností

Release Date: 10.06.1988

83 2710 Valid

Ochranné pracovné odevy. Skúšobná metóda: Stanovenie správania materiálov pri dopade malých rozstreknutých častíc roztavených kovov

Release Date: 01.12.1996

98 7022 Valid

Prostriedky na ochranu kože osôb. Metódy skúšania tesnosti

Release Date: 01.07.2000

83 2709 Valid

Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti. Časť 2: Skúšobná metóda na meranie vnútorného elektrického odporu materiálu

Release Date: 01.10.2000

83 2711 Valid

Ochranné odevy. Mechanické vlastnosti. Skúšobná metóda: Odolnosť proti prepichnutiu

Release Date: 01.09.2001

83 2713 Valid

Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 1: Rukavice a chrániče horných končatín z krúžkového pletiva

Release Date: 01.09.2001

83 2713 Valid

Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 2: Rukavice a chrániče horných končatín z iných materiálov ako z krúžkového pletiva

Release Date: 01.11.2001

83 2713 Valid

Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 3: Skúška nárazovým rezom na textílie, kožu a iné materiály

Release Date: 01.11.2001

83 2740 Valid

Ochranné vybavenie pre bojové umenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.01.2002

83 2740 Valid

Ochranné vybavenie pre bojové umenia. Časť 2: Doplnkové požiadavky a skúšobné metódy na chrániče priehlavku, predkolenia a predlaktia

Release Date: 01.01.2002

35 9715 Valid

Rukávy z izolačného materiálu na práce pod napätím

Release Date: 01.03.2002

35 9715 Valid

Rukávy z izolačného materiálu na práce pod napätím

Release Date: 01.03.2002

35 9725 Valid

Elektroizolačné ochranné odevy pre práce na inštaláciách nízkeho napätia

Release Date: 01.07.2002

83 2718 Valid

Ochranné odevy. Mechanické vlastnosti. Skúšobná metóda na stanovenie odolnosti proti pretrhnutiu a ďalšiemu dynamickému trhaniu (ISO 13995: 2000)

Release Date: 01.07.2002

35 9725 Valid

Elektroizolačné ochranné odevy pre práce na inštaláciách nízkeho napätia

Release Date: 01.09.2002

83 2729 Valid

Ochranné odevy. Ochrana pred kvapalnými a plynnými chemikáliami vrátane aerosólov a pevných častíc. Skúšobná metóda: Stanovenie tesnosti plynotesných odevov (skúška vnútorným tlakom)

Release Date: 01.04.2003

83 2712 Valid

Ochranné odevy proti rádioaktívnej kontaminácii. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevy bez nútenej ventilácie proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami

Release Date: 01.08.2003

83 2740 Valid

Ochranné vybavenie pre bojové umenia. Časť 5: Doplnkové požiadavky a skúšobné metódy na chrániče genitálií a brucha

Release Date: 01.09.2003

35 9715 Valid

Rukávy z izolačného materiálu na práce pod napätím

Release Date: 01.10.2003

83 2725 Valid

Ochranné odevy na abrazívne čistenie ošľahávaním zrnitými brúsnymi materiálmi (ISO 14877: 2002)

Release Date: 01.03.2004

83 2708 Valid

Ochranné odevy. Zástery, nohavice a vesty chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi (ISO 13998: 2003)

Release Date: 01.05.2004

Dotaz zabral 0,446s.