Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 13.340.10

Počet záznamov: 360

Späť

STN 81 771

98 0000

Platná

Vydanie: 10.06.1988

CS

Maskovacie pokrývky a súpravy. Metódy určovania optických maskovacích vlastností

Objednať normu

STN EN 348

83 2710

Platná

Vydanie: 01.12.1996

SK

Ochranné pracovné odevy. Skúšobná metóda: Stanovenie správania materiálov pri dopade malých rozstreknutých častíc roztavených kovov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2000

SK

Prostriedky na ochranu kože osôb. Metódy skúšania tesnosti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2000

SK

Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti. Časť 2: Skúšobná metóda na meranie vnútorného elektrického odporu materiálu

Objednať normu

STN EN 863

83 2711

Platná

Vydanie: 01.09.2001

SK

Ochranné odevy. Mechanické vlastnosti. Skúšobná metóda: Odolnosť proti prepichnutiu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2001

SK

Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 1: Rukavice a chrániče horných končatín z krúžkového pletiva

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2001

CS

Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 2: Rukavice a chrániče horných končatín z iných materiálov ako z krúžkového pletiva

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2001

CS

Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 3: Skúška nárazovým rezom na textílie, kožu a iné materiály

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2002

CS

Ochranné vybavenie pre bojové umenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2002

CS

Ochranné vybavenie pre bojové umenia. Časť 2: Doplnkové požiadavky a skúšobné metódy na chrániče priehlavku, predkolenia a predlaktia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.2002

CS

Rukávy z izolačného materiálu na práce pod napätím

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.2002

CS

Rukávy z izolačného materiálu na práce pod napätím

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2002

CS

Elektroizolačné ochranné odevy pre práce na inštaláciách nízkeho napätia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2002

CS

Ochranné odevy. Mechanické vlastnosti. Skúšobná metóda na stanovenie odolnosti proti pretrhnutiu a ďalšiemu dynamickému trhaniu (ISO 13995: 2000)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2002

SK

Elektroizolačné ochranné odevy pre práce na inštaláciách nízkeho napätia

Objednať normu

STN EN 464

83 2729

Platná

Vydanie: 01.04.2003

CS

Ochranné odevy. Ochrana pred kvapalnými a plynnými chemikáliami vrátane aerosólov a pevných častíc. Skúšobná metóda: Stanovenie tesnosti plynotesných odevov (skúška vnútorným tlakom)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2003

SK

Ochranné odevy proti rádioaktívnej kontaminácii. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevy bez nútenej ventilácie proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2003

SK

Ochranné vybavenie pre bojové umenia. Časť 5: Doplnkové požiadavky a skúšobné metódy na chrániče genitálií a brucha

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2003

SK

Rukávy z izolačného materiálu na práce pod napätím

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.2004

SK

Ochranné odevy na abrazívne čistenie ošľahávaním zrnitými brúsnymi materiálmi (ISO 14877: 2002)

Objednať normu

Dotaz zabral 0,404s.