Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 17.040.10

Počet záznamov: 135

Späť

Platná

Vydanie: 10.03.1953

CS

Skrutky a matice. Lícovanie závitov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 14.01.1960

CS

Medzné meradlá. Medzné krúžky. Dobrá strana

Objednať normu

Platná

Vydanie: 14.01.1960

CS

Medzné meradlá. Medzné krúžky. Nepodarková strana

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.1965

Medzné meradlá. Medzné krúžky. Dobrá strana

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.1965

Medzné meradlá. Medzné krúžky. Nepodarková strana

Objednať normu

Platná

Vydanie: 20.04.1966

CS

Lícovanie závitov. Medzné odchýlky lichobežníkového nerovnoramenného závitu matice

Objednať normu

Platná

Vydanie: 20.04.1966

CS

Lícovanie závitov. Medzné odchýlky lichobežníkového nerovnoramenného závitu skrutky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 22.10.1970

CS

Výber odporúčaných medzných odchýlok ISO metrických závitov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 05.05.1971

CS

Odchýlky netolerovaných rozmerov oceľových výtvarkov strihaných a plošne tvárnených s ohrevom

Objednať normu

Platná

Vydanie: 08.05.1973

CS

Závitové meradlá. Medzné závitové kalibre ISO na metrické závity. Prehľad

Objednať normu

Platná

Vydanie: 06.09.1973

SK

Výpočet rozvinutých dĺžok ohýbaných súčiastok

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.1973

Skrutky a matice. Lícovanie závitov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 02.09.1976

CS

Nožové pravítka. Základné rozmery. Technické požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 09.11.1976

CS

Drážkové spojenia rovnoboké. Medzné odchýlky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 25.03.1977

CS

Základné pravidlá zameniteľnosti. Tolerancie uhlov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.1978

CS

Základné normy pre vzájomnú zameniteľnosť. Ozubené prevody hrebeňové. Lícovanie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 25.05.1978

CS

Drážkové spojenia evolventné s uhlom profilu 30°. Lícovanie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 23.09.1978

CS

Základné pravidlá zameniteľnosti. Normálne uhly

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.1979

Základné pravidlá zameniteľnosti. Tolerancie uhlov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 11.12.1979

CS

Základné pravidlá zameniteľnosti. Tolerancie tvaru a polohy. Číselné hodnoty

Objednať normu

Dotaz zabral 0,401s.