Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 17.040.20

Number of records: 137

Back
25 2302 Valid

Porovnávacie vzorky drsnosti povrchu. Technické požiadavky

Release Date: 15.02.1980

01 4446 Valid

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Charakter povrchu: Profilová metóda - Povrchy, ktoré majú funkčné vlastnosti závislé od úrovne. Časť 1: Filtrovanie a všeobecné podmienky merania (ISO 13565-1:1996)

Release Date: 01.11.2000

01 4440 Valid

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Povrchové kazy. Termíny, definície a parametre (ISO 8785:1998)

Release Date: 01.11.2000

03 8160 Valid

Kovové povlaky. Meranie hrúbky povlaku. Coulometrická metóda s anódovým rozpúšťaním (ISO 2177: 2003)

Release Date: 01.10.2004

73 6171 Valid

Povrchové vlastnosti vozoviek. Skúšobné metódy. Časť 7: Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou

Release Date: 01.02.2005

03 8532 Valid

Stanovenie hrúbky a chemického zloženia kovových povlakov na báze zinku a hliníka. Rutinná metóda

Release Date: 01.11.2005

03 8533 Valid

Meranie hrúbky povlakov a charakterizácia povrchov prostredníctvom povrchových vĺn. Časť 1: Stanovenie konštánt pružnosti, hustoty a hrúbky vrstiev prostredníctvom laserom indukovaných akustických povrchových vĺn

Release Date: 01.09.2006

03 8533 Valid

Meranie hrúbky povlakov a charakterizácia povrchov prostredníctvom povrchových vĺn. Časť 2: Meranie hrúbky povlakov fototermickou metódou

Release Date: 01.09.2006

73 6171 Valid

Charakteristiky povrchu ciest a letísk. Časť 2: Metóda na stanovenie odolnosti proti šmyku povrchu vozovky pomocou dynamických meracích systémov

Release Date: 01.07.2010

01 4454 Valid

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Charakter povrchu. Plocha. Časť 6: Klasifikácia metód merania charakteru povrchu (ISO 25178-6: 2010)

Release Date: 01.08.2010

73 6171 Valid

Povrchové vlastnosti vozoviek a letiskových plôch. Skúšobné metódy. Časť 1: Meranie hĺbky makrotextúry povrchu vozovky odmernou metódou

Release Date: 01.11.2010

01 4454 Valid

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Charakter povrchu: Plocha. Časť 601: Menovité vlastnosti dotykových (hrotových) prístrojov (ISO 25178-601: 2010)

Release Date: 01.11.2010

01 4454 Valid

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Charakter povrchu: Plocha. Časť 602: Menovité vlastnosti bezdotykových prístrojov (konfokálny chromatický snímač) (ISO 25178-602: 2010)

Release Date: 01.11.2010

01 4454 Valid

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Charakter povrchu: Plocha. Časť 701: Kalibrácia a etalóny pre dotykové (hrotové) prístroje (ISO 25178-701: 2010)

Release Date: 01.11.2010

01 4409 Valid

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Valcovitosť. Časť 1: Slovník a parametre valcovitosti (ISO 12180-1: 2011)

Release Date: 01.08.2011

01 4409 Valid

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Valcovitosť. Časť 2: Operátory špecifikácie (ISO 12180-2: 2011)

Release Date: 01.08.2011

01 4410 Valid

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Kruhovitosť. Časť 1: Slovník a parametre kruhovitosti (ISO 12181-1: 2011)

Release Date: 01.08.2011

01 4410 Valid

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Kruhovitosť. Časť 2: Operátory špecifikácie (ISO 12181-2:2011)

Release Date: 01.08.2011

01 4407 Valid

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Priamosť. Časť 1: Slovník a parametre priamosti (ISO 12780-1: 2011)

Release Date: 01.08.2011

01 4407 Valid

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Priamosť. Časť 2: Operátory špecifikácie (ISO 12780-2: 2011)

Release Date: 01.08.2011

01 4408 Valid

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Rovinnosť. Časť 1: Slovník a parametre rovinnosti (ISO 12781-1: 2011)

Release Date: 01.08.2011

Dotaz zabral 0,409s.