Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 17.040.20

Počet záznamov: 137

Späť

Platná

Vydanie: 15.02.1980

CS

Porovnávacie vzorky drsnosti povrchu. Technické požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.1993

SK

Drsnosť povrchu. Parametre, ich hodnoty a všeobecné pravidlá stanovenia špecifikácií

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2000

SK

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Charakter povrchu: Profilová metóda - Povrchy, ktoré majú funkčné vlastnosti závislé od úrovne. Časť 1: Filtrovanie a všeobecné podmienky merania (ISO 13565-1:1996)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2000

SK

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Povrchové kazy. Termíny, definície a parametre (ISO 8785:1998)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2004

EN

Kovové povlaky. Meranie hrúbky povlaku. Coulometrická metóda s anódovým rozpúšťaním (ISO 2177: 2003)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2005

SK

Povrchové vlastnosti vozoviek. Skúšobné metódy. Časť 7: Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2005

EN

Stanovenie hrúbky a chemického zloženia kovových povlakov na báze zinku a hliníka. Rutinná metóda

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2006

EN

Meranie hrúbky povlakov a charakterizácia povrchov prostredníctvom povrchových vĺn. Časť 1: Stanovenie konštánt pružnosti, hustoty a hrúbky vrstiev prostredníctvom laserom indukovaných akustických povrchových vĺn

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2006

EN

Meranie hrúbky povlakov a charakterizácia povrchov prostredníctvom povrchových vĺn. Časť 2: Meranie hrúbky povlakov fototermickou metódou

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2010

EN

Charakteristiky povrchu ciest a letísk. Časť 2: Metóda na stanovenie odolnosti proti šmyku povrchu vozovky pomocou dynamických meracích systémov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2010

EN

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Charakter povrchu. Plocha. Časť 6: Klasifikácia metód merania charakteru povrchu (ISO 25178-6: 2010)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2010

SK

Povrchové vlastnosti vozoviek a letiskových plôch. Skúšobné metódy. Časť 1: Meranie hĺbky makrotextúry povrchu vozovky odmernou metódou

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2010

EN

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Charakter povrchu: Plocha. Časť 601: Menovité vlastnosti dotykových (hrotových) prístrojov (ISO 25178-601: 2010)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2010

EN

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Charakter povrchu: Plocha. Časť 602: Menovité vlastnosti bezdotykových prístrojov (konfokálny chromatický snímač) (ISO 25178-602: 2010)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2010

EN

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Charakter povrchu: Plocha. Časť 701: Kalibrácia a etalóny pre dotykové (hrotové) prístroje (ISO 25178-701: 2010)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2011

EN

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Valcovitosť. Časť 1: Slovník a parametre valcovitosti (ISO 12180-1: 2011)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2011

EN

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Valcovitosť. Časť 2: Operátory špecifikácie (ISO 12180-2: 2011)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2011

EN

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Kruhovitosť. Časť 1: Slovník a parametre kruhovitosti (ISO 12181-1: 2011)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2011

EN

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Kruhovitosť. Časť 2: Operátory špecifikácie (ISO 12181-2:2011)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2011

EN

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Priamosť. Časť 1: Slovník a parametre priamosti (ISO 12780-1: 2011)

Objednať normu

Dotaz zabral 0,405s.