Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 17.120.10

Number of records: 76

Back
25 7860 Valid

Plynomery. Základné ustanovenia

Release Date: 05.05.1977

25 7860 Valid

Plynomery. Základné ustanovenia

Release Date: 01.07.1987

25 7860 Valid

Plynomery. Základné ustanovenia

Release Date: 01.04.1988

25 7859 Valid

Plynomery. Klasifikácia, základné parametre a technické požiadavky

Release Date: 19.11.1990

25 7825 Valid

Prostriedky merania a riadenia technologických procesov. Turbínové prietokomery a turbínové snímače

Release Date: 01.03.1991

25 7860 Valid

Plynomery. Základné ustanovenia

Release Date: 01.03.1991

25 7701 Valid

Meranie prietoku tekutín v uzavretých potrubiach. Slovník a značky (ISO 4006:1991)

Release Date: 01.04.2000

25 7725 Valid

Meranie prietoku kvapalín v uzavretých potrubiach. Vážiaca metóda

Release Date: 01.10.2001

25 7716 Valid

Meranie prietoku kvapalín v uzavretých potrubiach. Metóda zachytávania kvapaliny do odmernej nádrže (ISO 8316:1987)

Release Date: 01.11.2001

25 7859 Valid

Plynomery. Klasifikácia, základné parametre a technické požiadavky

Release Date: 01.11.2003

25 7860 Valid

Plynomery. Základné ustanovenia

Release Date: 01.11.2003

99 6801 Valid

Schéma nadväznosti meradiel prietoku a pretečeného množstva plynov v rozsahu prietoku (0,001 až 10 000) m3 · h-1

Release Date: 01.06.2007

12 8022 Valid

Vetranie budov. Meranie objemového prietoku vzduchu vo vetracích systémoch. Metódy

Release Date: 01.11.2015

25 7718 Valid

Meranie prietoku tekutín v uzavretých potrubiach. Návod na používanie indukčných prietokomerov pre vodivé kvapaliny (ISO 20456: 2017)

Release Date: 01.04.2020

99 6805 Valid

Meranie prietoku plynu dýzami s kritickým prúdením (ISO 9300: 2022)

Release Date: 01.10.2022

25 7710 Valid

Meranie prietoku tekutín pomocou zariadení so snímačmi diferenčného tlaku vložených do úplne vyplneného potrubia kruhového prierezu. Časť 3: Dýzy a Venturiho dýzy (ISO 5167-3: 2022)

Release Date: 01.02.2023

25 7710 Valid

Meranie prietoku tekutín pomocou zariadení so snímačmi diferenčného tlaku vložených do úplne vyplneného potrubia kruhového prierezu. Časť 5: Kužeľové prietokomery (ISO 5167-5: 2022)

Release Date: 01.02.2023

25 7710 Valid

Meranie prietoku tekutín pomocou snímačov diferenčného tlaku vložených do úplne vyplneného potrubia kruhového prierezu. Časť 6: Klinové merače (ISO 5167-6: 2022)

Release Date: 01.02.2023

25 7710 Valid

Meranie prietoku tekutiny pomocou zariadení so snímačmi diferenčného tlaku vložených do úplne vyplneného potrubia kruhového prierezu. Časť 4: Venturiho trubice (ISO 5167-4: 2022)

Release Date: 01.06.2023

25 7710 Valid

Meranie prietoku tekutiny pomocou zariadení so snímačmi diferenčného tlaku vložených do úplne vyplneného potrubia kruhového prierezu. Časť 2: Clonové dosky (ISO 5167-2: 2022)

Release Date: 01.06.2023

25 7710 Valid

Meranie prietoku tekutiny pomocou zariadení so snímačmi diferenčného tlaku vložených do úplne vyplneného potrubia kruhového prierezu. Časť 1: Všeobecné zásady a požiadavky (ISO 5167-1: 2022)

Release Date: 01.06.2023

Dotaz zabral 0,414s.