Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 17.140.30

Number of records: 67

Back
73 6041 Valid

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobné metódy určovania akustických vlastností. Časť 3: Normalizované spektrum dopravného hluku

Release Date: 12.10.1999

73 6041 Valid

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobné metódy určovania akustických vlastností. Časť 3: Normalizované spektrum dopravného hluku

Release Date: 01.08.2008

26 8891 Valid

Bezpečnosť priemyselných vozíkov. Skúšobné metódy merania emisií hluku (Konsolidovaný text)

Release Date: 01.02.2009

65 6573 Valid

Etanol ako prímes do benzínov. Určovanie vzhľadu. Vizuálna metóda

Release Date: 01.11.2009

73 6177 Valid

Charakterizovanie textúry vozovky s použitím profilov povrchu. Časť 5: Stanovenie megatextúry (ISO 13473-5: 2009)

Release Date: 01.01.2011

28 0307 Valid

Železnice. Emisie hluku. Charakteristika dynamických vlastností úsekov tratí pre meranie hluku (Konsolidovaný text)

Release Date: 01.05.2011

28 0344 Valid

Železnice. Emisie hluku. Meranie hluku vnútri kabíny rušňovodiča

Release Date: 01.07.2011

28 2251 Valid

Železnice. Akustika. Meranie hluku v koľajových vozidlách (ISO 3381: 2005)

Release Date: 01.09.2011

28 0345 Valid

Železnice. Emisia hluku. Traťová skúška k EN 15610: 2009 pre meranie nerovnosti koľajnice

Release Date: 01.12.2011

28 2250 Valid

Železnice. Akustika. Meranie hluku emitovaného koľajovými vozidlami (ISO 3095: 2013)

Release Date: 01.12.2013

73 6041 Valid

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobná metóda na stanovenie akustických vlastností. Časť 4: Vlastné charakteristiky. Hodnoty zvukovej difrakcie in situ

Release Date: 01.08.2015

73 6041 Valid

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobná metóda na stanovenie akustických vlastností. Časť 5: Vnútorné charakteristiky. Určenie hodnôt odrazu in situ v podmienkach priameho zvukového poľa

Release Date: 01.09.2016

73 6383 Valid

Železnice. Akustika. Metódy merania kombinovanej drsnosti, miery tlmenia koľaje a funkcie prenosu

Release Date: 01.04.2017

73 6041 Valid

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobné metódy určovania akustických vlastností. Časť 1: Charakteristiky zvukovej pohltivosti pod difúznym zvukovým poľom

Release Date: 01.09.2017

73 6040 Valid

Akustika. Meranie vplyvu povrchu vozoviek na dopravný hluk. Časť 2: Metóda tesnej blízkosti (ISO 11819-2: 2017)

Release Date: 01.10.2017

73 6041 Valid

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobná metóda na určovanie akustických vlastností. Časť 2: Vlastné charakteristiky vzduchovej nepriezvučnosti v podmienkach rozptýleného zvukového poľa

Release Date: 01.01.2019

73 6041 Valid

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobná metóda na stanovenie akustických vlastností. Časť 5: Vnútorné charakteristiky. Určenie hodnôt odrazu in situ v podmienkach priameho zvukového poľa

Release Date: 01.01.2019

32 0897 Valid

Malé plavidlá. Hluk pohonu rekreačného plavidla šírený do okolia. Časť 1: Merací postup za plavby (ISO 14509-1: 2008)

Release Date: 01.05.2019

32 0897 Valid

Malé plavidlá. Hluk pohonu rekreačného plavidla šírený do okolia. Časť 3: Posudzovanie hluku s použitím výpočtu a meracích postupov (ISO 14509-3: 2009)

Release Date: 01.05.2019

28 0309 Valid

Železnice. Akustika. Meranie drsnosti koľajníc a kolies s ohľadom na vznik hluku pri valení

Release Date: 01.11.2019

28 2252 Valid

Železnice. Akustika. Meranie akustických výstrah dverí

Release Date: 01.02.2021

Dotaz zabral 0,498s.