Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 17.160

Počet záznamov: 93

Späť

Platná

Vydanie: 07.11.1973

CS

Zariadenia na meranie mechanického kmitania. Základné pojmy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 07.04.1976

CS

Prístroje s piezoelektrickými snímačmi na prevádzkové meranie mechanického kmitania. Metrologické skúšky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 20.10.1978

CS

Elektrodynamické zariadenie na budenie harmonického mechanického kmitania. Základné technické ukazovatele

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.1992

CS

Obrábacie stroje na kovy. Metódy merania a hodnotenia mechanického kmitania. Medzné hodnoty kmitania

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.1992

CS

Mechanické kmitanie. Pružné hriadeľové spojky. Všeobecné požiadavky na skúšky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.1993

CS

Vibrátory a budiče vibrácií. Všeobecné ustanovenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.1994

SK

Stavba lodí. Meranie hluku a vibrácií na plavidle a v jeho okolí

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.2000

SK

Mechanické kmitanie. Deklarovanie a overovanie emisných hodnôt kmitania

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2000

SK

Metódy kalibrácie senzorov kmitania a otrasov. Časť 1: Základné pojmy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2000

SK

Mechanické kmitanie. Hodnotenie kmitania strojov meraním na nerotujúcich častiach. Časť 6: Stroje s vratným pohybom menovitého výkonu nad 100 kW

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2001

SK

Ultrazvuk. Dopplerovské systémy s kontinuálnou vlnou. Skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2001

SK

Ultrazvuk. Dopplerovské systémy s kontinuálnou vlnou. Skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2002

CS

Pokyny na meranie vibrácií a pulzácií v hydraulických strojoch (turbínach, akumulačných čerpadlách a čerpadlových turbínach) na vodnom diele

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2002

CS

Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 9: Meranie a hodnotenie mechanických vibrácií

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2005

SK

Mechanické kmitanie a otrasy. Meranie a hodnotenie jednoduchých otrasov prenášaných na sústavu ruka-rameno od ručne držaných a ručne vedených strojov (ISO/TS 15694: 2004)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2008

SK

Nedeštruktívne skúšanie. Akustická emisia. Skúšanie tlakových zariadení počas preberacej skúšky. Zónové umiestnenie akustického emisného zdroja

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2009

SK

Mechanické kmitanie a otrasy. Vibroizolácia strojov. Informácie na aplikáciu izolácie zdroja (Konsolidovaný text)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2013

EN

Bezpečnosť strojov. Pokyny na navrhovanie kapitol o kmitaní v bezpečnostných normách

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2019

EN

Vplyv kmitania na človeka. Pokyny a terminológia pre meracie prístroje a zariadenia pri posudzovaní dennej expozície kmitania na pracovnom mieste podľa požiadaviek na zdravie a bezpečnosť človeka (ISO/TR 19664: 2017)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2019

SK

Mechanické kmitanie, otrasy a monitorovanie prevádzkového stavu. Názvoslovie

Objednať normu

Dotaz zabral 0,414s.