Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 17.180.20

Number of records: 68

Back
36 0015 Valid

Meranie umelého osvetlenia

Release Date: 22.01.1960

36 8610 Valid

Multimediálne systémy a zariadenia. Farebné meranie a manažérstvo. Časť 2-2: Manažérstvo farieb. Rozšírený priestor farieb RGB - scRGB

Release Date: 01.02.2004

36 8610 Valid

Multimediálne systémy a zariadenia. Farebné meranie a manažérstvo. Časť 6: Zobrazenie prednou projekciou

Release Date: 01.03.2007

36 0402 Valid

Meranie a určenie ožiarenia osôb nesúvislým optickým žiarením. Časť 4: Terminológia a veličiny na meranie ožiarenia ultrafialovým, viditeľným a infračerveným žiarením

Release Date: 01.05.2007

36 8610 Valid

Multimediálne systémy a zariadenia. Meranie a nastavenie farieb. Časť 2-5: Nastavenie farieb. Voliteľný priestor farieb RGB -opRGB

Release Date: 01.09.2008

36 8610 Valid

Multimediálne systémy a zariadenia. Meranie a nastavenie farieb. Časť 5: Zariadenia používajúce plazmové zobrazovacie panely

Release Date: 01.11.2009

36 8610 Valid

Multimediálne systémy a zariadenia. Meranie a správa farieb. Časť 12-1: Metadáta na identifikáciu rozsahu farieb (Rozsah ID)

Release Date: 01.06.2011

36 0401 Valid

Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 1: Meranie a formulár súborov (Konsolidovaný text)

Release Date: 01.07.2012

36 0021 Valid

Klasifikácia neelektrických zdrojov nekoherentného optického žiarenia

Release Date: 01.06.2013

36 8610 Valid

Multimediálne systémy a zariadenia. Meranie a správa farieb. Časť 12-2: Jednoduchý formát metadát na identifikáciu rozsahu farieb

Release Date: 01.02.2015

67 2060 Valid

Kolorimetria. Časť 5: Farebný priestor CIE 1976 L*u*v* a u', v' diagram s rovnomernou stupnicou farebnosti (ISO/CIE 11664-5: 2016)

Release Date: 01.03.2017

36 0401 Valid

Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 2: Prezentácia údajov pre vnútorné a vonkajšie pracoviská

Release Date: 01.06.2019

67 2060 Valid

Kolorimetria. Časť 1: Normálny kolorimetrický pozorovateľ CIE (ISO/CIE 11664-1: 2019)

Release Date: 01.01.2020

67 2060 Valid

Kolorimetria. Časť 3: Trichromatické zložky CIE (ISO/CIE 11664-3: 2019)

Release Date: 01.01.2020

67 2060 Valid

Kolorimetria. Časť 4: Farebný priestor CIE 1976 L*a*b* (ISO/CIE 11664-4: 2019)

Release Date: 01.01.2020

36 0401 Valid

Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 4: LED zdroje, moduly a svietidlá

Release Date: 01.05.2021

73 0583 Valid

Kvantifikácia vplyvu zrakom prenášaného žiarenia na nevizuálne účinky svetla na človeka

Release Date: 01.06.2021

36 0401 Valid

Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 3: Vyhodnotenie údajov pre núdzové osvetlenie pracovných miest

Release Date: 01.05.2022

67 2060 Valid

Kolorimetria. Časť 6: CIEDE2000 vzorce na výpočet farebného rozdielu (ISO/CIE 11664-6: 2022)

Release Date: 01.12.2022

67 2060 Valid

Kolorimetria. Časť 2: Normálne druhy svetla CIE (ISO/CIE 11664-2: 2022)

Release Date: 01.01.2023

31 0660 Valid

Letectvo a kozmonautika. Tepelný drift LED svietidiel. Klasifikácia a metódy merania

Release Date: 01.03.2023

Dotaz zabral 0,403s.