Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 17.180.30

Počet záznamov: 25

Späť

Platná

Vydanie: 01.02.2010

EN

Optika a optické prístroje. Postupy na skúšanie geodetických prístrojov. Časť 2: Nivelačné prístroje

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2010

EN

Optika a optické prístroje. Postupy na skúšanie geodetických prístrojov. Časť 3: Teodolity

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2010

EN

Optika a optické prístroje. Postupy na skúšanie geodetických prístrojov. Časť 7: Optické prevažovacie prístroje

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2013

EN

Optika a optické prístroje. Postupy na skúšanie geodetických prístrojov. Časť 4: Elektrooptické diaľkomery (meranie na odrazové hranoly)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2021

EN

Optika a optické prístroje. Postupy na skúšanie geodetických prístrojov. Časť 8: GNSS meracie systémy pracujúce kinematickou metódou v reálnom čase

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.12.2021

EN

Optika a optické prístroje. Postupy na skúšanie geodetických prístrojov. Časť 5: Univerzálne meracie stanice

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.12.2021

EN

Optika a optické prístroje. Postupy na skúšanie geodetických prístrojov. Časť 9: Terestrické laserové skenery

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.10.2022

SK

Optika a optické prístroje. Postupy na skúšanie geodetických prístrojov. Časť 1: Teória

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.04.2023

EN

Optika a optické prístroje. Postupy na skúšanie geodetických prístrojov. Časť 6: Rotačné laserové prístroje

Objednať normu Náhľad do normy

Zrušená

Vydanie: 07.04.1956

CS

Optické kalibre. Základné ustanovenia

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 07.04.1956

CS

Optické kalibre dielenské. Rozmery

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 07.04.1956

CS

Rúčky optických kalibrov. Rozmery

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.12.1959

CS

Optické meracie prístroje. Stupnica optických prístrojov

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 03.09.1968

CS

Optické kalibre základné. Rozmery

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 03.09.1968

CS

Optické kalibre porovnávacie. Rozmery

Objednať normu

STN 73 000

98 0000

Zrušená

Vydanie: 10.06.1988

CS

Elektronooptické prístroje na nočné videnie. Názvy, definície a označovanie

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.04.1989

Optické meracie prístroje. Stupnica optických prístrojov

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.09.1995

CS

Geometrická presnosť vo výstavbe. Určovanie presnosti meracích prístrojov. 4. časť: Teodolity

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.09.1995

CS

Geometrická presnosť vo výstavbe. Určovanie presnosti meracích prístrojov. 5. časť: Optické prevažovacie prístroje

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.02.2010

EN

Optika a optické prístroje. Postupy na skúšanie geodetických prístrojov. Časť 4: Elektrooptické diaľkomery

Objednať normu

Dotaz zabral 0,413s.