Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 17.220.20

Počet záznamov: 419

Späť

Platná

Vydanie: 29.06.1984

CS

Elektronické meracie prístroje. Bezpečnostné požiadavky a metódy skúšania

Objednať normu

Platná

Vydanie: 02.06.1986

CS

Ohmmetre na použitie pri trhacích prácach. Skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 16.09.1986

CS

Elektronické meracie prístroje. Jednosmerné stabilizované napájacie zdroje

Objednať normu

Platná

Vydanie: 11.04.1988

CS

Elektrotechnické predpisy. Meranie elektrických veličín v dozorniach výrobní a rozvodu elektriny

Objednať normu

Platná

Vydanie: 21.03.1990

SK

Ampérmetre, voltmetre, wattmetre, varmetre. Metódy skúšania na úradné overovanie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 06.05.1991

SK

Elektronické čítače. Sekundárne etalóny 2. až 4. rádu a prevádzkové meradlá. Metrologické požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.1993

CS

Bezpečnostné požiadavky na elektrické meracie prístroje ukazovacie a zapisovacie a ich príslušenstvo

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.1999

SK

Mostíky na meranie odporu jednosmerným prúdom

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2001

SK

Kompenzátory jednosmerného prúdu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2001

SK

Kompenzátory jednosmerného prúdu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2001

EN

Odporové deliče jednosmerného napätia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2001

EN

Elektrické meracie prístroje. Zapisovacie prístroje X-Y

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2001

EN

Elektrické meracie prístroje. Zapisovacie prístroje X-Y

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2001

EN

Odporové deliče jednosmerného napätia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2001

EN

Elektrické meracie prístroje. Zapisovacie prístroje X-Y

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2001

CS

Bezodrazové komory. Časť 1: Meranie útlmu tienenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2001

CS

Bezodrazové komory. Časť 2: Voľba vhodného skúšobného miesta s ohľadom na jeho útlm

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2001

CS

Vyjadrenie spôsobilosti vzorkovacích systémov pre analyzátory procesov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2002

SK

Obvody rozhrania zariadenia na prenos dát s koncovým zariadením dát. Elektrické parametre

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2002

CS

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace a zapisovacie a ich príslušenstvo

Objednať normu

Dotaz zabral 0,401s.