Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 19.020

Počet záznamov: 1194

Back
72 2452 Valid

Skúška mrazuvzdornosti malty

Vydanie: 06.11.1968

72 2453 Valid

Skúška objemovej stálosti malty

Vydanie: 06.11.1968

66 8211 Valid

Roznecovadlá (iniciátory). Skúška rozbušiek prierazom na skúšobnej doštičke

Vydanie: 28.02.1969

65 6174 Valid

Kvapalné palivá a technické benzíny. Skúška na sírne zlúčeniny (Doctor- test)

Vydanie: 27.10.1971

73 1375 Valid

Rádiometrické skúšanie objemovej hmotnosti a vlhkosti

Vydanie: 29.12.1971

65 8070 Valid

Skúšanie čiernouhoľných dechtov a smôl

Vydanie: 16.02.1972

77 0005 Valid

Názvoslovie obalovej techniky. Vlastnosti a skúšanie obalových prostriedkov a balenia

Vydanie: 09.03.1973

72 2009 Valid

Troska vysokopecná granulovaná. Skúšanie

Vydanie: 14.03.1973

64 5443 Valid

Skúšanie ľahčených hmôt. Tlaková skúška tvrdých ľahčených hmôt

Vydanie: 08.02.1974

64 5444 Valid

Skúšanie ľahčených hmôt. Ohybová skúška tvrdých ľahčených hmôt

Vydanie: 08.02.1974

01 5110 Valid

Vzorkovanie materiálov. Základné ustanovenia

Vydanie: 02.05.1974

01 5111 Valid

Vzorkovanie sypkých a zrnitých materiálov

Vydanie: 02.05.1974

01 5113 Valid

Vzorkovanie plynov

Vydanie: 02.05.1974

64 5405 Valid

Skúšanie ľahčených hmôt. Stanovenie rozmerovej stálosti ľahčených hmôt

Vydanie: 02.05.1974

01 0253 Valid

Štatistické metódy v priemyselnej praxi III. Základné neparametrické metódy

Vydanie: 01.08.1974

68 1101 Valid

Metódy skúšania tenzidov a detergentov

Vydanie: 09.10.1974

64 5444 Valid

Skúšanie ľahčených hmôt. Ohybová skúška tvrdých ľahčených hmôt

Vydanie: 01.04.1975

66 8067 Valid

Skúška chemickej stálosti výbušnín podľa Abela

Vydanie: 28.05.1975

72 2009 Valid

Troska vysokopecná granulovaná. Skúšanie

Vydanie: 01.06.1976

64 5421 Valid

Skúšanie ľahčených hmôt. Stanovenie nasiakavosti ľahčených hmôt

Vydanie: 19.10.1976

77 0641 Valid

Skúšanie prepravných obalov vnútorným pretlakom

Vydanie: 10.11.1976

Dotaz zabral 0,477s.