Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 19.080

Number of records: 377

Back
34 5660 Valid

Meranie elektrického odporu vodičov

Release Date: 09.07.1953

34 5617 Valid

Skúšky elektrotechnických výrobkov proti účinkom skondenzovanej vody

Release Date: 29.09.1975

35 6501 Valid

Elektronické meracie prístroje. Bezpečnostné požiadavky a metódy skúšania

Release Date: 29.06.1984

35 6533 Valid

Elektronické meracie prístroje. Jednosmerné stabilizované napájacie zdroje

Release Date: 16.09.1986

34 1382 Valid

Skúšanie elektrostatických vlastností materiálov a výrobkov

Release Date: 13.06.1988

35 6115 Valid

Meracie stanice elektromerov

Release Date: 01.09.1992

25 7212 Valid

Prevádzkové tlakomery s vysielačmi. Technické požiadavky. Metódy skúšania

Release Date: 01.06.1996

25 7213 Valid

Prevádzkové kontaktné tlakomery. Technické požiadavky. Metódy skúšania

Release Date: 01.07.1996

35 6115 Valid

Meracie stanice elektromerov

Release Date: 01.12.1997

34 1382 Valid

Skúšanie elektrostatických vlastností materiálov a výrobkov

Release Date: 01.11.1998

35 6131 Valid

Výmena údajov na odčítanie elektromerov, ovládanie sadzieb a zaťaženia. Miestna výmena údajov cez zbernice

Release Date: 01.05.2001

34 6715 Valid

Izolačné kvapaliny. Lineárne šírenie plameňa. Skúšobná metóda s použitím pásky zo sklených vlákien

Release Date: 01.05.2001

35 4055 Valid

Elektromechanické súčiastky pre elektronické zariadenia. Základné skúšobné postupy a meracie metódy. Časť 1: Všeobecne

Release Date: 01.05.2001

35 4055 Valid

Elektromechanické súčiastky pre elektronické zariadenia. Základné skúšobné postupy a meracie metódy. Časť 1: Všeobecné skúšky. Oddiel 3: Skúška 1c. Elektricky účinná dĺžka

Release Date: 01.05.2001

35 4055 Valid

Elektromechanické súčiastky pre elektronické zariadenia. Základné skúšobné postupy a meracie metódy. Časť 1: Všeobecné skúšky. Oddiel 4: Skúška 1d. Účinnosť ochrany kontaktov

Release Date: 01.05.2001

35 9252 Valid

Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Základné skúšobné a meracie postupy. Časť 3-19: Skúšanie a meranie. Polarizačná závislosť tlmenia odrazu jednovidového optovláknového zariadenia

Release Date: 01.06.2001

35 9252 Valid

Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Základné skúšobné a meracie postupy. Časť 3-23: Skúšanie a meranie. Poloha vlákna voči čelnej ploche kolíka

Release Date: 01.06.2001

35 9252 Valid

Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Základné skúšobné a meracie postupy. Časť 3-27: Skúšanie a meranie. Spôsob merania umiestnenia otvorov na viaccestnej konektorovej zástrčke

Release Date: 01.06.2001

35 9252 Valid

Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Základné skúšobné a meracie postupy. Časť 3-36: Skúšanie a meranie. Spôsob merania vnútorných a vonkajších priemerov kolíkov optovláknového konektora

Release Date: 01.06.2001

33 0333 Valid

Ochrana osôb a zariadení krytmi. Sondy na overenie

Release Date: 01.06.2001

35 9252 Valid

Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Základné skúšobné a meracie postupy. Časť 2-8: Skúšky. Rázy

Release Date: 01.06.2001

Dotaz zabral 0,405s.