Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 19.100

Počet záznamov: 311

Späť

Platná

Vydanie: 24.12.1981

CS

Nedeštruktívne skúšanie betónu. Spoločné ustanovenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 19.12.1986

SK

Nedeštruktívne skúšanie betónových konštrukcií

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.1988

Nedeštruktívne skúšanie betónových konštrukcií

Objednať normu

Platná

Vydanie: 31.05.1989

SK

Kombinovaná nedeštruktívna metóda skúšania betónu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.1989

Nedeštruktívne skúšanie betónu. Spoločné ustanovenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.1995

CS

Stanovenie náchylnosti pórobetónu na tvorbu primárnych výkvetov. Časť 1: Všeobecné ustanovenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.1995

CS

Stanovenie náchylnosti pórobetónu na tvorbu primárnych výkvetov. Časť 2: Metóda vizuálna

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.1995

SK

Meranie teploty v aktívnej zóne alebo v primárnom okruhu energetických jadrových reaktorov. Charakteristické vlastnosti a skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.1995

CS

Náterové látky a ich suroviny. Teploty a vlhkosti vzduchu na klimatizovanie a skúšanie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.1996

SK

Papier. Určenie zmáčavosti povrchu (metóda uhla styku)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.1996

SK

Vlnitá lepenka. Určenie odolnosti lepeného spoja pri ponorení do vody

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.1996

SK

Hladká lepenka. Určenie plošnej hmotnosti jednotlivých vrstiev

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.1997

SK

Drevo. Mechanické skúšky na skúšobných telesách veľmi malých rozmerov. 1. časť: Zistenie dynamického a statického modulu pružnosti a logaritmického dekrementu kmitania

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.1997

SK

Drevo. Mechanické skúšky na skúšobných telesách veľmi malých rozmerov. 2. časť: Zistenie pevnosti v tlaku v smere vláken

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.1997

SK

Drevo. Mechanické skúšky na skúšobných telesách veľmi malých rozmerov. 3. časť: Zistenie pevnosti v ohybe a rázovej húževnatosti v ohybe

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.1998

SK

Vláknité dosky. Zisťovanie povrchovej absorpcie. Časť 2: Skúšobná metóda pre tvrdé dosky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2000

SK

Etážové pece pre pekárne a cukrárne. Požiadavky a skúšanie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2001

CS

Obuv. Skúšobné metódy na podošvy. Rozmerová stálosť

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2001

CS

Obuv. Skúšobné metódy na podošvy. Pevnosť vo vytrhnutí ihlou

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2001

EN

Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie netesnosti. Metóda zmien tlaku

Objednať normu

Dotaz zabral 0,386s.