Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 21.060.01

Number of records: 67

Back
01 3010 Valid

Strojnícke kreslenie. Znázorňovanie a kótovanie závitov, skrutiek a matíc

Release Date: 04.01.1962

01 3010 Valid

Strojnícke kreslenie. Znázorňovanie a kótovanie závitov, skrutiek a matíc

Release Date: 01.05.1965

01 3010 Valid

Strojnícke kreslenie. Znázorňovanie a kótovanie závitov, skrutiek a matíc

Release Date: 01.01.1966

01 4260 Valid

Základné pravidlá zameniteľnosti. Tolerancie polohy osí dier pre spojovacie súčasti

Release Date: 27.05.1980

01 3010 Valid

Strojnícke kreslenie. Znázorňovanie a kótovanie závitov, skrutiek a matíc

Release Date: 01.06.1980

01 3484 Valid

Výkresy stavebných konštrukcií. Značky spojovacích súčastí a dier na výkresoch kovových konštrukcií

Release Date: 13.10.1986

02 1003 Valid

Spojovacie súčiastky. Názvoslovie

Release Date: 31.08.1990

02 1017 Valid

Spojovacie súčiastky. Skúška predpätím na zistenie vodíkového krehnutia. Metóda rovnobežnej opornej plochy (ISO 15330:1999)

Release Date: 01.10.2001

73 2827 Valid

Drevené konštrukcie. Skúšobné metódy. Cyklické skúšky spojov vytvorených mechanickými spojovacími prostriedkami

Release Date: 01.12.2002

49 2510 Valid

Dosky na báze dreva. Stanovenie odolnosti proti vytiahnutiu spojovacích prostriedkov

Release Date: 01.04.2003

13 1501 Valid

Príruby a prírubové spoje. Skrutky a matice. Časť 2: Klasifikácia materiálov spojovacích súčiastok pre oceľové príruby s označením PN

Release Date: 01.06.2003

02 0010 Valid

Spojovacie súčiastky. Systém zabezpečenia kvality (ISO 16426: 2002)

Release Date: 01.12.2003

02 1014 Valid

Spojovacie súčiastky. Povlaky nanesené žiarovým zinkovaním ponorením (ISO 10684: 2004)

Release Date: 01.04.2005

02 1004 Valid

Spojovacie súčiastky. Skúšanie krútením/vsunutím (ISO 16047:2005)

Release Date: 01.08.2005

73 2827 Valid

Drevené konštrukcie. Skúšobné metódy. Cyklické skúšky spojov vytvorených mechanickými spojovacími prostriedkami

Release Date: 01.06.2006

02 1014 Valid

Spojovacie súčiastky. Povlaky nanesené žiarovým zinkovaním ponorením (ISO 10684:2004/Cor 1: 2008)

Release Date: 01.12.2010

02 1031 Valid

Spojovacie súčiastky. Zakončenie súčiastok s vonkajším metrickým závitom ISO (ISO 4753: 2011)

Release Date: 01.04.2012

02 1004 Valid

Spojovacie súčiastky. Skúšanie krútením/vsunutím (ISO 16047:2005/Amd 1:2012)

Release Date: 01.01.2013

02 0015 Valid

Spojovacie súčiastky. Terminológia. Časť 2: Slovník a definície pre povlaky (ISO 1891-2: 2014)

Release Date: 01.04.2015

02 1091 Valid

Usporiadanie vysokopevných konštrukčných skrutkových spojov na predpínanie. Časť 4: Systém HV. Usporiadanie spoja šesťhrannej matice a skrutky

Release Date: 01.08.2015

02 1091 Valid

Usporiadanie vysokopevných konštrukčných skrutkových spojov na predpínanie. Časť 3: Systém HR. Usporiadanie spoja šesťhrannej matice a skrutky

Release Date: 01.08.2015

Dotaz zabral 0,450s.