Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 23.020.10

Number of records: 69

Back
69 8004 Valid

Sklené lamináty. Nádoby beztlakové. Spoločné ustanovenia

Release Date: 20.04.1984

69 8041 Valid

Nádoby zo sklených laminátov beztlakové valcové stojaté. Rozmery

Release Date: 21.05.1984

69 8042 Valid

Nádoby zo sklených laminátov beztlakové valcové ležaté. Rozmery

Release Date: 21.05.1984

25 7513 Valid

Stacionárne odmerné nádrže. Technické požiadavky a skúšanie

Release Date: 31.10.1984

69 0005 Valid

Beztlakové nádoby stabilné. Technické pravidlá

Release Date: 01.05.1993

69 8043 Valid

Podzemné sklolaminátové nádrže (GRP). Horizontálne valcové beztlakové nádrže na skladovanie ropných kvapalných palív. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy pre nádrže s jednoduchou stenou

Release Date: 01.06.2000

69 8045 Valid

Zvárané stabilné beztlakové termoplastové nádrže. Časť 1: Všeobecné zásady

Release Date: 01.09.2001

69 8045 Valid

Zvárané stabilné beztlakové termoplastové nádrže. Časť 2: Výpočet vertikálnych valcových nádrží

Release Date: 01.09.2001

69 8045 Valid

Zvárané stabilné beztlakové termoplastové nádrže. Časť 3: Konštrukcia a výpočet hranatých nádrží s jednoduchou stenou

Release Date: 01.09.2001

69 8045 Valid

Zvárané stabilné beztlakové termoplastové nádrže. Časť 4: Konštrukcia a výpočet prírubových spojov

Release Date: 01.09.2001

69 8977 Valid

Podzemné sklolaminátové nádrže. Metóda pre jednostranné pôsobenie tekutiny

Release Date: 01.09.2001

69 8978 Valid

Podzemné sklolaminátové nádrže. Stanovenie súčiniteľov alfa a beta

Release Date: 01.09.2001

69 8043 Valid

Podzemné sklolaminátové nádrže (GRP). Horizontálne valcové beztlakové nádrže na skladovanie ropných kvapalných palív. Časť 2: Doprava, manipulácia, skladovanie a inštalácia nádrží s jednoduchou stenou

Release Date: 01.11.2001

07 8308 Valid

Dodacie podmienky pre jednokusové a článkové sklenené tesnenia zosilnených cisterien na studenú vodu na skladovanie nad zemou

Release Date: 01.10.2002

99 6422 Valid

Stacionárne nádrže. Skúšobné metódy

Release Date: 01.06.2003

69 8120 Valid

GRP (sklolaminátové) nádrže a nádoby na používanie nad zemou. Časť 2: Kompozitné materiály. Chemická odolnosť

Release Date: 01.11.2004

69 8048 Valid

Požiadavky na navrhovanie a výrobu na mieste zhotovených nadzemných vertikálnych valcových zváraných nádrží s plochým dnom na skladovanie kvapalín pri teplote okolia a vyššej teplote

Release Date: 01.05.2005

69 8120 Valid

GRP (sklolaminátové) nádrže a nádoby na používanie nad zemou. Časť 4: Dodávka, inštalácia a údržba

Release Date: 01.10.2005

69 8047 Valid

Dielensky vyrábané oceľové nádrže. Časť 2: Horizontálne valcové jednoplášťové a dvojplášťové nádrže na nadzemné uskladňovanie horľavých a nehorľavých kvapalín znečisťujúcich vodu

Release Date: 01.12.2005

69 8118 Valid

Navrhovanie a výroba na mieste stavaných vertikálnych valcových oceľových nádrží s plochým dnom na skladovanie schladených skvapalnených plynov s prevádzkovými teplotami medzi 0 °C a -165 °C. Časť 1: Všeobecne

Release Date: 01.02.2007

69 8118 Valid

Navrhovanie a výroba na mieste stavaných vertikálnych valcových oceľových nádrží s plochým dnom na skladovanie schladených skvapalnených plynov s prevádzkovými teplotami medzi 0 °C a -165 °C. Časť 2: Kovové komponenty

Release Date: 01.02.2007

Dotaz zabral 0,420s.