Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 23.020.10

Počet záznamov: 69

Späť

Platná

Vydanie: 20.04.1984

CS

Sklené lamináty. Nádoby beztlakové. Spoločné ustanovenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 21.05.1984

CS

Nádoby zo sklených laminátov beztlakové valcové stojaté. Rozmery

Objednať normu

Platná

Vydanie: 21.05.1984

CS

Nádoby zo sklených laminátov beztlakové valcové ležaté. Rozmery

Objednať normu

Platná

Vydanie: 31.10.1984

SK

Stacionárne odmerné nádrže. Technické požiadavky a skúšanie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.1993

CS

Beztlakové nádoby stabilné. Technické pravidlá

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2000

SK

Podzemné sklolaminátové nádrže (GRP). Horizontálne valcové beztlakové nádrže na skladovanie ropných kvapalných palív. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy pre nádrže s jednoduchou stenou

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2001

EN

Zvárané stabilné beztlakové termoplastové nádrže. Časť 1: Všeobecné zásady

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2001

EN

Zvárané stabilné beztlakové termoplastové nádrže. Časť 2: Výpočet vertikálnych valcových nádrží

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2001

EN

Zvárané stabilné beztlakové termoplastové nádrže. Časť 3: Konštrukcia a výpočet hranatých nádrží s jednoduchou stenou

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2001

EN

Zvárané stabilné beztlakové termoplastové nádrže. Časť 4: Konštrukcia a výpočet prírubových spojov

Objednať normu

STN EN 977

69 8977

Platná

Vydanie: 01.09.2001

CS

Podzemné sklolaminátové nádrže. Metóda pre jednostranné pôsobenie tekutiny

Objednať normu

STN EN 978

69 8978

Platná

Vydanie: 01.09.2001

CS

Podzemné sklolaminátové nádrže. Stanovenie súčiniteľov alfa a beta

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2001

SK

Podzemné sklolaminátové nádrže (GRP). Horizontálne valcové beztlakové nádrže na skladovanie ropných kvapalných palív. Časť 2: Doprava, manipulácia, skladovanie a inštalácia nádrží s jednoduchou stenou

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2002

EN

Dodacie podmienky pre jednokusové a článkové sklenené tesnenia zosilnených cisterien na studenú vodu na skladovanie nad zemou

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2003

SK

Stacionárne nádrže. Skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2004

SK

GRP (sklolaminátové) nádrže a nádoby na používanie nad zemou. Časť 2: Kompozitné materiály. Chemická odolnosť

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2005

SK

Požiadavky na navrhovanie a výrobu na mieste zhotovených nadzemných vertikálnych valcových zváraných nádrží s plochým dnom na skladovanie kvapalín pri teplote okolia a vyššej teplote

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2005

SK

GRP (sklolaminátové) nádrže a nádoby na používanie nad zemou. Časť 4: Dodávka, inštalácia a údržba

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2005

SK

Dielensky vyrábané oceľové nádrže. Časť 2: Horizontálne valcové jednoplášťové a dvojplášťové nádrže na nadzemné uskladňovanie horľavých a nehorľavých kvapalín znečisťujúcich vodu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2007

EN

Navrhovanie a výroba na mieste stavaných vertikálnych valcových oceľových nádrží s plochým dnom na skladovanie schladených skvapalnených plynov s prevádzkovými teplotami medzi 0 °C a -165 °C. Časť 1: Všeobecne

Objednať normu

Dotaz zabral 0,406s.