Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 23.040.15

Number of records: 40

Back
42 8719 Valid

Meď zliatiny medi. Medené rúry izolované pevnou látkou

Release Date: 01.05.2003

42 1526 Valid

Meď a zliatiny medi. Bezšvové medené rúry kruhového prierezu na vodu a plyn v sanitárnych a vykurovacích zariadeniach (Konsolidovaný text)

Release Date: 01.08.2010

42 1525 Valid

Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle rúry na výmenníky tepla

Release Date: 01.11.2012

42 1529 Valid

Meď a zliatiny medi. Valcované bezšvové rúry s rebrovaním na výmenníky tepla

Release Date: 01.11.2012

42 8703 Valid

Meď a zliatiny medi. Bezšvové medené kapilárne rúrky kruhového prierezu

Release Date: 01.05.2013

42 8708 Valid

Meď a zliatiny medi. Medené bezšvové rúrky kruhového prierezu na medicínske plyny alebo vákuum

Release Date: 01.01.2017

42 8704 Valid

Meď a zliatiny medi. Medené bezšvové rúry kruhového prierezu na klimatizačné a chladiace zariadenia. Časť 2: Rúry na zariadenia

Release Date: 01.01.2017

42 0428 Valid

Meď a zliatiny medi. Skúška vírivým prúdom na meranie chýb bezšvových okrúhlych rúr z medi a zliatiny medi. Časť 1: Skúška s priechodnou skúšobnou cievkou na vonkajšom povrchu

Release Date: 01.06.2020

42 0428 Valid

Meď a zliatiny medi. Skúška vírivým prúdom na meranie chýb bezšvových okrúhlych rúr z medi a zliatiny medi. Časť 2: Skúška s vnútorným snímačom na vnútornom povrchu

Release Date: 01.06.2020

42 8704 Valid

Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle medené rúry na klimatizačné a chladiace zariadenia. Časť 1: Rúry na rozvodné systémy

Release Date: 01.09.2020

42 1314 Valid

Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle rúry na všeobecné použitie

Release Date: 01.11.2023

01 5057 Withdrawn

Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie rúrok z neželezných kovov a ich zliatin metódou vírivých prúdov

Release Date: 11.04.1988

42 7710 Withdrawn

Rúrky kruhové z hliníka a zliatin hliníka ťahané za studena. Rozmery

Release Date: 31.08.1989

42 7714 Withdrawn

Rúrky kruhové z hliníka a zliatin hliníka lisované za tepla. Rozmery

Release Date: 31.08.1989

42 7715 Withdrawn

Rúrky kruhové zo zliatin hliníka lisované za tepla s vonkajším povrchom ťahaným za studena. Rozmery

Release Date: 31.08.1989

42 7720 Withdrawn

Rúrky plochooválne zo zliatiny hliníka ťahané za studena. Rozmery

Release Date: 31.08.1989

42 7511 Withdrawn

Hliník a zliatiny hliníka. Lisované tyče, rúrky a profily. Časť 9: Profily, tolerancie rozmerov a tvaru

Release Date: 01.12.2001

42 8704 Withdrawn

Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle medené rúry pre klimatizačné a chladiace zariadenia. Časť 1: Rúry na rozvodné systémy

Release Date: 01.12.2001

42 8704 Withdrawn

Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle medené rúry pre klimatizačné a chladiace zariadenia. Časť 2: Rúry pre zariadenia

Release Date: 01.12.2001

42 1526 Withdrawn

Meď a zliatiny medi. Bezšvové, okrúhle medené rúry na vodu a plyn v zdravotníckych a ohrievacích zariadeniach

Release Date: 01.11.2002

42 0428 Withdrawn

Meď a zliatiny medi. Skúšanie rúr vírivými prúdmi

Release Date: 01.11.2002

Dotaz zabral 0,406s.