Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 23.040.30

Number of records: 47

Back
13 2088 Withdrawn

Liatinové tlakové rúry a tvarovky. Tvarovky s prírubovou odbočkou k azbestovocementovým rúram (TPA)

Release Date: 05.12.1968

13 2089 Withdrawn

Liatinové tlakové rúry a tvarovky. Tvarovky s odbočkou k azbestovocementovým rúram (TRA)

Release Date: 05.12.1968

13 2090 Withdrawn

Liatinové tlakové rúry a tvarovky. Redukcie na azbestovocementové rúry (RA)

Release Date: 05.12.1968

13 2091 Withdrawn

Liatinové tlakové rúry a tvarovky. Kolená 90° na azbestovocementové rúry (KA 90)

Release Date: 05.12.1968

13 2092 Withdrawn

Liatinové tlakové rúry a tvarovky. Kolená 45°, 30°, 22 1/2°, 11 1/ 4° na azbestovocementové rúry (KA)

Release Date: 05.12.1968

13 2093 Withdrawn

Liatinové tlakové rúry a tvarovky. Viečka na hladké konce azbestovocementových rúr (MA)

Release Date: 05.12.1968

72 3132 Withdrawn

Azbestocementové rúry, spojky a tvarovky pre kanalizáciu

Release Date: 23.05.1975

72 3131 Withdrawn

Azbestocementové tlakové rúry a azbestocementové spojky

Release Date: 02.03.1979

72 3132 Withdrawn

Azbestocementové rúry, spojky a tvarovky pre kanalizáciu

Release Date: 01.06.1979

72 3150 Withdrawn

Betónové prefabrikáty. Železobetónové rúry. Spoločné ustanovenia

Release Date: 01.01.1980

72 3130 Withdrawn

Azbestocementové kanalizačné rúry a tvarovky pre zvislú kanalizáciu

Release Date: 26.11.1980

72 3129 Withdrawn

Betónové a železobetónové rúry. Podmienky použitia

Release Date: 01.04.1984

72 3149 Withdrawn

Navrhovanie betónových rúr

Release Date: 05.12.1985

72 2905 Withdrawn

Azbestocementové rúry. Skúšobné metódy

Release Date: 18.05.1989

72 3132 Withdrawn

Azbestocementové rúry, spojky a tvarovky pre kanalizáciu

Release Date: 01.09.1989

72 3131 Withdrawn

Azbestocementové tlakové rúry a azbestocementové spojky

Release Date: 01.09.1989

72 3130 Withdrawn

Azbestocementové kanalizačné rúry a tvarovky pre zvislú kanalizáciu

Release Date: 01.09.1989

72 5200 Withdrawn

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. 4. časť: Požiadavky na špeciálne tvarovky, priechody a kompatibilné príslušenstvo

Release Date: 01.08.1997

72 5200 Withdrawn

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. 5. časť: Požiadavky na perforované kameninové rúry a tvarovky

Release Date: 01.08.1997

72 2905 Withdrawn

Azbestocementové rúry. Skúšobné metódy

Release Date: 01.01.1999

72 2905 Withdrawn

Azbestocementové rúry. Skúšobné metódy

Release Date: 01.06.1999

Dotaz zabral 0,337s.