Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 23.040.50

Number of records: 78

Back
72 3129 Withdrawn

Betónové a železobetónové rúry. Podmienky použitia

Release Date: 18.11.1959

72 3129 Withdrawn

Betónové a železobetónové rúry. Podmienky použitia

Release Date: 01.08.1960

72 3129 Withdrawn

Betónové a železobetónové rúry. Podmienky použitia

Release Date: 01.01.1964

72 3150 Withdrawn

Betónové prefabrikáty. Železobetónové rúry. Spoločné ustanovenia

Release Date: 19.08.1968

72 3151 Withdrawn

Betónové prefabrikáty. Skúšanie betónových a železobetónových rúr

Release Date: 07.10.1970

72 3164 Withdrawn

Betónové prefabrikáty. Betónové rúry na splaškové odpadové vody. Technické požiadavky

Release Date: 06.04.1972

13 8920 Withdrawn

Sklenené rúry a tvarovky. Odskoky. Rozmery

Release Date: 04.12.1974

13 8922 Withdrawn

Sklenené rúry a tvarovky. Tvarovky U. Rozmery

Release Date: 04.12.1974

72 3150 Withdrawn

Betónové prefabrikáty. Železobetónové rúry. Spoločné ustanovenia

Release Date: 01.01.1980

72 3151 Withdrawn

Betónové prefabrikáty. Skúšanie betónových a železobetónových rúr

Release Date: 01.01.1980

72 3130 Withdrawn

Azbestocementové kanalizačné rúry a tvarovky pre zvislú kanalizáciu

Release Date: 26.11.1980

72 3164 Withdrawn

Betónové prefabrikáty. Betónové rúry na splaškové odpadové vody. Technické požiadavky

Release Date: 01.04.1982

72 3129 Withdrawn

Betónové a železobetónové rúry. Podmienky použitia

Release Date: 01.04.1984

72 3149 Withdrawn

Navrhovanie betónových rúr

Release Date: 05.12.1985

72 3130 Withdrawn

Azbestocementové kanalizačné rúry a tvarovky pre zvislú kanalizáciu

Release Date: 01.09.1989

72 5200 Withdrawn

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. 1. časť: Požiadavky

Release Date: 01.06.1997

72 5200 Withdrawn

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. 2. časť: Kontrola kvality a vzorkovanie

Release Date: 01.06.1997

72 5200 Withdrawn

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. 3. časť: Skúšobné metódy

Release Date: 01.06.1997

72 5200 Withdrawn

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. 4. časť: Požiadavky na špeciálne tvarovky, priechody a kompatibilné príslušenstvo

Release Date: 01.08.1997

72 5200 Withdrawn

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. 5. časť: Požiadavky na perforované kameninové rúry a tvarovky

Release Date: 01.08.1997

72 5200 Withdrawn

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. 1. časť: Požiadavky

Release Date: 01.10.1998

Dotaz zabral 0,322s.