Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 23.040.50

Number of records: 78

Back
72 5200 Withdrawn

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. 6. časť: Požiadavky na kameninové šachty

Release Date: 12.10.1999

72 5200 Withdrawn

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. 7. časť: Požiadavky na kameninové rúry a spoje rúr na pretláčanie

Release Date: 12.10.1999

64 0641 Withdrawn

Termoplastové materiály na rúry a tvarovky na tlakové aplikácie. Klasifikácia a označovanie. Celkový prevádzkový koeficient bezpečnosti (ISO 12162: 1995)

Release Date: 01.11.1999

72 5200 Withdrawn

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. 3. časť: Skúšobné metódy

Release Date: 01.06.2000

72 5200 Withdrawn

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. 5. časť: Požiadavky na perforované kameninové rúry a tvarovky

Release Date: 01.02.2001

72 5200 Withdrawn

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. 4. časť: Požiadavky na špeciálne tvarovky, priechody a kompatibilné príslušenstvo

Release Date: 01.02.2001

70 4122 Withdrawn

Laboratórne sklo. Nedelené pipety

Release Date: 01.08.2001

70 4133 Withdrawn

Laboratórne sklo. Byrety. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.08.2001

72 5200 Withdrawn

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. 1. časť: Požiadavky

Release Date: 01.10.2001

72 5200 Withdrawn

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. 2. časť: Kontrola kvality a vzorkovanie

Release Date: 01.10.2001

75 6115 Withdrawn

Potrubia z vláknocementu. Návod na ukladanie a vykonávanie vonkajších prác

Release Date: 01.12.2001

72 3150 Withdrawn

Betónové prefabrikáty. Železobetónové rúry. Spoločné ustanovenia

Release Date: 01.11.2003

72 3151 Withdrawn

Betónové prefabrikáty. Skúšanie betónových a železobetónových rúr

Release Date: 01.11.2003

72 3164 Withdrawn

Betónové prefabrikáty. Betónové rúry na splaškové odpadové vody. Technické požiadavky

Release Date: 01.11.2003

72 5200 Withdrawn

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. Časť 10: Funkčné požiadavky

Release Date: 01.12.2005

Dotaz zabral 0,332s.