Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 23.060.40

Number of records: 242

Back
13 9775 Valid

Armatúry priemyselné. Ventily regulačné rohové prírubové a naváracie pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

Release Date: 15.01.1975

13 9776 Valid

Armatúry priemyselné. Ventily regulačné rohové s komorou pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

Release Date: 15.01.1975

13 2000 Valid

Liatinové tlakové rúry a tvarovky. Liatinové tlakové rúry a tvarovky. Prehľad a schematické značky

Release Date: 27.12.1976

13 3005 Valid

Priemyselné armatúry. Označovanie priemyselných armatúr. Požiadavky na označovanie regulačných ventilov

Release Date: 21.05.1984

13 3503 Valid

Priemyselné armatúry. Ventily s regulačným kuželíkom. Technické dodacie predpisy

Release Date: 20.11.1984

13 5650 Valid

Armatúry pre diaľkové ropovody a plynovody. Regulačné klapky. Typy a základné parametre

Release Date: 26.11.1984

13 4509 Valid

Priemyselné armatúry. Metodika merania regulačných ventilov. Spôsoby merania

Release Date: 10.08.1989

13 4509 Valid

Priemyselné armatúry. Metodika merania regulačných ventilov. Prietokové charakteristiky

Release Date: 14.05.1990

13 4508 Valid

Priemyselné armatúry. Korektory. Montážne rozmery pre pripojenie k pohonom regulačných armatúr

Release Date: 14.05.1991

13 3503 Valid

Priemyselné armatúry. Ventily s regulačným kuželíkom. Technické dodacie predpisy

Release Date: 25.10.1993

13 4509 Valid

Regulačné armatúry pre priemyslové procesy. Časť 3-3: Rozmery. Stavebné dÍžky priamych dvojcestných regulačných guľových ventilov s koncami na privarenie

Release Date: 01.08.2001

38 6430 Valid

Systémy zásobovania plynom. Regulačné zariadenia na prípojkách. Požiadavky na prevádzku

Release Date: 01.10.2001

13 7116 Valid

Domové armatúry. Redukčné ventily a súpravy redukčných ventilov na reguláciu tlaku vody. Požiadavky a skúšky

Release Date: 01.10.2001

13 4309 Valid

Priemyselné armatúry. Poistné ventily. Časť 2: Technické požiadavky

Release Date: 01.01.2002

13 4509 Valid

Regulačné armatúry pre priemyselné procesy. Časť 3-2: Rozmery. Stavebné dĺžky pre otočné regulačné ventily s výnimkou motýlikových klapiek

Release Date: 01.08.2002

13 4509 Valid

Regulačné armatúry pre priemyselné procesy. Časť 6-2: Montážne detaily na pripojenie korektorov na regulačné ventily. Montáž korektorov na otočné pohony

Release Date: 01.08.2002

07 8606 Valid

Fľaše na plyny. Prípojky ventilov plynových fliaš na použitie v mikroelektronickom priemysle. Časť 1: Výstupné prípojky (ISO 10692-1:2001)

Release Date: 01.10.2002

07 8606 Valid

Fľaše na plyny. Prípojky ventilov plynových fliaš na použitie v mikroelektronickom priemysle. Časť 2: Dodacie podmienky a typová skúška pre spojenie ventilu s fľašou (ISO 10692-2:2001)

Release Date: 01.10.2002

18 5610 Valid

Systémy riadenia priemyselných procesov. Metódy na hodnotenie spôsobilosti polohovadiel ventilov s pneumatickými výstupmi

Release Date: 01.12.2002

38 6470 Valid

Elastoméry na regulátory tlaku plynu a prídavné zabezpečovacie zariadenia pre vstupné tlaky do 100 barov vrátane

Release Date: 01.09.2003

69 8873 Valid

Kryogénne nádoby. Zabezpečovacie zariadenia na ochranu pred nadmerným tlakom. Časť 2: Poistné membrány na kryogénnu prevádzku

Release Date: 01.09.2003

Dotaz zabral 0,425s.