Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 23.060.40

Počet záznamov: 238

Späť

Platná

Vydanie: 15.01.1975

CS

Armatúry priemyselné. Ventily regulačné rohové prírubové a naváracie pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 15.01.1975

CS

Armatúry priemyselné. Ventily regulačné rohové s komorou pre pracovný pretlak 32 MPa (|cca| 325 kp/cm|exp(2)|)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 27.12.1976

CS

Liatinové tlakové rúry a tvarovky. Liatinové tlakové rúry a tvarovky. Prehľad a schematické značky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 21.05.1984

CS

Priemyselné armatúry. Označovanie priemyselných armatúr. Požiadavky na označovanie regulačných ventilov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 20.11.1984

CS

Priemyselné armatúry. Ventily s regulačným kuželíkom. Technické dodacie predpisy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 26.11.1984

CS

Armatúry pre diaľkové ropovody a plynovody. Regulačné klapky. Typy a základné parametre

Objednať normu

Platná

Vydanie: 10.08.1989

CS

Priemyselné armatúry. Metodika merania regulačných ventilov. Spôsoby merania

Objednať normu

Platná

Vydanie: 14.05.1990

CS

Priemyselné armatúry. Metodika merania regulačných ventilov. Prietokové charakteristiky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 14.05.1991

CS

Priemyselné armatúry. Korektory. Montážne rozmery pre pripojenie k pohonom regulačných armatúr

Objednať normu

Platná

Vydanie: 25.10.1993

SK

Priemyselné armatúry. Ventily s regulačným kuželíkom. Technické dodacie predpisy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2001

EN

Regulačné armatúry pre priemyslové procesy. Časť 3-3: Rozmery. Stavebné dÍžky priamych dvojcestných regulačných guľových ventilov s koncami na privarenie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2001

SK

Systémy zásobovania plynom. Regulačné zariadenia na prípojkách. Požiadavky na prevádzku

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2001

SK

Domové armatúry. Redukčné ventily a súpravy redukčných ventilov na reguláciu tlaku vody. Požiadavky a skúšky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2002

CS

Priemyselné armatúry. Poistné ventily. Časť 2: Technické požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2002

EN

Regulačné armatúry pre priemyselné procesy. Časť 3-2: Rozmery. Stavebné dĺžky pre otočné regulačné ventily s výnimkou motýlikových klapiek

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2002

EN

Regulačné armatúry pre priemyselné procesy. Časť 6-2: Montážne detaily na pripojenie korektorov na regulačné ventily. Montáž korektorov na otočné pohony

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2002

EN

Fľaše na plyny. Prípojky ventilov plynových fliaš na použitie v mikroelektronickom priemysle. Časť 1: Výstupné prípojky (ISO 10692-1:2001)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2002

EN

Fľaše na plyny. Prípojky ventilov plynových fliaš na použitie v mikroelektronickom priemysle. Časť 2: Dodacie podmienky a typová skúška pre spojenie ventilu s fľašou (ISO 10692-2:2001)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2002

EN

Systémy riadenia priemyselných procesov. Metódy na hodnotenie spôsobilosti polohovadiel ventilov s pneumatickými výstupmi

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2003

EN

Elastoméry na regulátory tlaku plynu a prídavné zabezpečovacie zariadenia pre vstupné tlaky do 100 barov vrátane

Objednať normu

Dotaz zabral 0,404s.