Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 25.160.50

Number of records: 191

Back
05 0040 Valid

Spájkovanie. Spájkovanie kovov. Základné pojmy

Release Date: 28.09.1987

05 0042 Valid

Spájkovanie. Skúšanie kapilarity spájky

Release Date: 09.11.1987

05 0043 Valid

Spájkovanie. Skúška ťahom spojov spájkovaných do úkosu

Release Date: 11.04.1988

05 0044 Valid

Spájkovanie. Skúšky ťahom a šmykom kapilárne spájkovaných spojov

Release Date: 11.04.1988

42 0616 Valid

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Strieborné spájky. Stanovenie striebra

Release Date: 10.04.1990

42 0616 Valid

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Strieborné spájky. Stanovenie antimónu

Release Date: 10.04.1990

42 0616 Valid

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Strieborné spájky. Stanovenie bizmutu

Release Date: 10.04.1990

42 0616 Valid

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Strieborné spájky. Stanovenie cínu

Release Date: 10.04.1990

42 0616 Valid

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Strieborné spájky. Stanovenie medi

Release Date: 10.04.1990

42 0616 Valid

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Strieborné spájky. Stanovenie kadmia

Release Date: 10.04.1990

42 0616 Valid

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Strieborné spájky. Stanovenie zinku

Release Date: 10.04.1990

42 0616 Valid

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Strieborné spájky. Stanovenie mangánu

Release Date: 10.04.1990

42 0616 Valid

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Strieborné spájky. Stanovenie niklu

Release Date: 10.04.1990

42 0616 Valid

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Strieborné spájky. Stanovenie fosforu

Release Date: 10.04.1990

42 0616 Valid

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Strieborné spájky. Stanovenie olova

Release Date: 10.04.1990

42 0616 Valid

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Strieborné spájky. Stanovenie železa

Release Date: 10.04.1990

05 0040 Valid

Spájkovanie. Spájkovanie kovov. Základné pojmy

Release Date: 01.07.1996

05 5707 Valid

Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. 8. časť: Stanovenie obsahu zinku

Release Date: 01.02.1997

05 5655 Valid

Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. Časť 2: Stanovenie neprchavých látok, ebuliometrická metóda (ISO 9455-2:1993)

Release Date: 01.10.2001

05 5607 Valid

Rúrková spájka plnená tavivom na mäkké spájkovanie. Špecifikácia a skúšobné metódy. Časť 2: Stanovenie obsahu taviva (ISO 12224-2:1997)

Release Date: 01.02.2002

05 0046 Valid

Tvrdé spájkovanie. Deštruktívne skúšky spájkovaných spojov

Release Date: 01.08.2002

Dotaz zabral 0,427s.