Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 25.220.40

Number of records: 206

Back
03 8160 Valid

Kovové povlaky. Meranie hrúbky povlaku. Coulometrická metóda s anódovým rozpúšťaním (ISO 2177: 2003)

Release Date: 01.10.2004

03 8512 Valid

Kovové povlaky. Elektrolyticky vylúčené povlaky niklu na technické účely (ISO 4526: 2004)

Release Date: 01.11.2004

02 1014 Valid

Spojovacie súčiastky. Povlaky nanesené žiarovým zinkovaním ponorením (ISO 10684: 2004)

Release Date: 01.04.2005

03 8561 Valid

Mechanicky vylúčené povlaky zinku. Špecifikácia a skúšobné metódy

Release Date: 01.06.2005

03 8532 Valid

Stanovenie hrúbky a chemického zloženia kovových povlakov na báze zinku a hliníka. Rutinná metóda

Release Date: 01.11.2005

03 8154 Valid

Kovové povlaky. Prehľad skúšok pórovitosti (ISO 10308: 2006)

Release Date: 01.05.2006

03 8555 Valid

Ochrana kovov pred koróziou. Neelektrolyticky nanášané mikrolamelové zinkové povlaky na železných alebo oceľových komponentoch

Release Date: 01.05.2007

03 8633 Valid

Protikorózna ochrana kovov. Oplachované a neoplachované chromatové konverzné povlaky na hliníku a zliatinách hliníka

Release Date: 01.10.2007

03 8149 Valid

Kovové a iné anorganické povlaky. Definície a dohody týkajúce sa pórovitosti (ISO 18332: 2007)

Release Date: 01.07.2008

03 8633 Valid

Protikorózna ochrana kovov. Oplachované a neoplachované chromatové konverzné povlaky na hliníku a zliatinách hliníka

Release Date: 01.01.2009

03 8518 Valid

Kovové a iné anorganické povlaky. Elektrolyticky vylúčené povlaky zlata a jeho zliatin na elektrické, elektronické a technické účely. Špecifikácia a skúšobné metódy (ISO 27874: 2008)

Release Date: 01.04.2009

03 8516 Valid

Kovové a iné anorganické povlaky. Elektrolyticky vylúčené povlaky striebra a jeho zliatin na technické účely. Špecifikácia a skúšobné metódy (ISO 4521: 2008)

Release Date: 01.05.2009

03 8705 Valid

Žiarové striekanie. Postup na kvalifikáciu dielcov

Release Date: 01.06.2009

03 8510 Valid

Kovové povlaky. Elektrolyticky vylúčené povlaky hliníka a jeho zliatin s dodatočnou úpravou. Požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.09.2009

42 6470 Valid

Oceľový drôt a drôtené výrobky. Neželezné kovové povlaky na oceľovom drôte. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.10.2009

03 8513 Valid

Kovové a iné anorganické povlaky. Elektrolyticky vylúčené povlaky niklu, niklu-chrómu, medi-niklu a medi-niklu-chrómu (ISO 1456: 2009)

Release Date: 01.11.2010

02 1014 Valid

Spojovacie súčiastky. Povlaky nanesené žiarovým zinkovaním ponorením (ISO 10684:2004/Cor 1: 2008)

Release Date: 01.12.2010

03 8515 Valid

Kovové a iné anorganické povlaky. Elektrolyticky vylúčené zliatinové povlaky cín-kobalt (ISO 26945: 2011)

Release Date: 01.07.2011

03 8559 Valid

Difúzne zinkové povlaky na železných výrobkoch. Difúzne zinkovanie. Špecifikácia (ISO 17668: 2016)

Release Date: 01.09.2016

03 8506 Valid

Elektrolyticky vylúčené kovové povlaky a príbuzné povrchové úpravy. Štatistické prebierky porovnávaním (ISO 4519: 1980)

Release Date: 01.11.2016

03 8537 Valid

Elektrolyticky vylúčené povlaky zliatiny cínu a niklu. Špecifikácia a skúšobné metódy (ISO 2179: 1986)

Release Date: 01.11.2016

Dotaz zabral 0,423s.