Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 25.220.40

Number of records: 206

Back
03 8527 Valid

Kovové povlaky. Stanovenie pórovitosti povlakov zlata na kovových podkladoch. Skúška v parách kyseliny dusičnej (ISO 14647: 2000)

Release Date: 01.11.2016

03 8530 Valid

Kovové povlaky. Skúšky pórovitosti. Feroxylová skúška (ISO 10309: 1994)

Release Date: 01.11.2016

03 8181 Valid

Nemagnetické povlaky na magnetických podkladoch. Meranie hrúbky povlaku. Magnetická metóda (ISO 2178: 2016)

Release Date: 01.04.2017

03 8517 Valid

Kovové povlaky. Elektrolyticky vylúčené povlaky zinku alebo zliatin zinku na železe alebo oceli s dodatočnou úpravou bez obsahu Cr(VI) (ISO 19598: 2016)

Release Date: 01.05.2017

03 8161 Valid

Kovové povlaky. Prehľad metód na určovanie ťažnosti (ISO 8401: 2017)

Release Date: 01.08.2017

03 8509 Valid

Kovové a iné anorganické povlaky. Elektrolyticky vylúčené povlaky kadmia na železe alebo oceli s dodatočnou úpravou (ISO 2082: 2017)

Release Date: 01.02.2018

03 8715 Valid

Žiarové striekanie. Zinok, hliník a ich zliatiny. Časť 2: Aplikovanie systémov ochrany proti korózii (ISO 2063-2: 2017)

Release Date: 01.04.2018

03 8261 Valid

Zinkové povlaky. Návody a odporúčania na protikoróznu ochranu oceľových konštrukcií. Časť 3: Šerardovanie (ISO 14713-3: 2017)

Release Date: 01.06.2018

03 8261 Valid

Zinkové povlaky. Návody a odporúčania na protikoróznu ochranu oceľových konštrukcií. Časť 1: Všeobecné princípy navrhovania a odolnosti proti korózii (ISO 14713-1: 2017)

Release Date: 01.08.2018

03 8165 Valid

Kovové povlaky na kovových podkladoch. Elektrolyticky a chemicky vylúčené povlaky. Prehľad metód na skúšanie priľnavosti (ISO 2819: 2017)

Release Date: 01.10.2018

03 8166 Valid

Kovové a iné anorganické povlaky. Metóda kvantitatívneho merania priľnavosti pomocou skúšky ťahom

Release Date: 01.05.2019

02 1014 Valid

Spojovacie súčiastky. Neelektrolyticky nanášané povlaky zo zinkových mikrolamiel (ISO 10683: 2018)

Release Date: 01.05.2019

03 8508 Valid

Kovové a iné anorganické povlaky. Elektrolyticky vylúčené povlaky chrómu na technické účely (ISO 6158: 2018)

Release Date: 01.06.2019

03 8188 Valid

Kovové a iné anorganické povlaky. Meranie plošnej hmotnosti. Prehľad metód merania a chemickej analýzy (ISO 10111: 2019)

Release Date: 01.08.2019

03 8715 Valid

Žiarové striekanie. Zinok, hliník a ich zliatiny. Časť 1: Navrhovanie a požiadavky na kvalitu systémov ochrany proti korózii (ISO 2063-1: 2019)

Release Date: 01.09.2019

03 8500 Valid

Kovové a iné anorganické povlaky. Požiadavky na označovanie kovových a anorganických povlakov (ISO 27830: 2017)

Release Date: 01.02.2020

03 8511 Valid

Kovové a iné anorganické povlaky. Elektrolyticky vylúčené povlaky zinku na železe alebo oceli s dodatočnými úpravami (ISO 2081: 2018)

Release Date: 01.02.2020

03 8180 Valid

Nemagnetické kovové povlaky na kovových a nekovových podkladových materiáloch. Meranie hrúbky povlaku. Fázovo citlivá metóda vírivých prúdov (ISO 21968: 2019)

Release Date: 01.04.2020

03 8261 Valid

Zinkové povlaky. Návody a odporúčania na protikoróznu ochranu železných a oceľových konštrukcií. Časť 2: Žiarové zinkovanie ponorom (ISO 14713-2: 2019)

Release Date: 01.06.2020

03 8552 Valid

Kovové povlaky. Zinkové povlaky na železných materiáloch vytvorené ponorným žiarovým zinkovaním. Gravimetrické stanovenie plošnej hmotnosti (ISO 1460: 2020)

Release Date: 01.02.2021

42 8421 Valid

Meď a zliatiny medi. Skúšobné metódy na hodnotenie ochranných cínových povlakov na medených okrúhlych ťahaných drôtoch na elektrotechnické účely

Release Date: 01.09.2021

Dotaz zabral 0,421s.