Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 25.220.40

Number of records: 206

Back
03 8170 Valid

Kovové povlaky. Meranie hrúbky povlaku. Profilometrická metóda (ISO 4518: 2021)

Release Date: 01.09.2021

03 8156 Valid

Kovové a oxidové povlaky. Meranie hrúbky povlaku. Mikroskopická metóda (ISO 1463: 2021)

Release Date: 01.01.2022

03 8519 Valid

Kovové povlaky. Skúšobné metódy pre elektrolyticky vylúčené povlaky zlata a jeho zliatin. Časť 3: Elektrografické skúšky pórovitosti (ISO 4524-3: 2021)

Release Date: 01.02.2022

03 8151 Valid

Kovové povlaky. Meranie hrúbky povlaku. Metóda skúšania rastrovacím elektrónovým mikroskopom (ISO 9220: 2022)

Release Date: 01.06.2022

03 8163 Valid

Kovové a iné anorganické povlaky. Súčasné stanovenie hrúbky a elektródového potenciálu jednotlivých vrstiev viacvrstvových povlakov niklu (skúška STEP) (ISO 16866: 2020)

Release Date: 01.02.2023

03 8529 Valid

Kovové povlaky na nekovových základných materiáloch. Meranie hrúbky povlaku. Metóda mikroodporu (ISO 14571: 2020)

Release Date: 01.02.2023

03 8006 Valid

Kovové a iné anorganické povlaky. Povrchová úprava, kovové a iné anorganické povlaky. Slovník (ISO 2080: 2022)

Release Date: 01.02.2023

03 8558 Valid

Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené žiarovým zinkovaním ponorom. Požiadavky a skúšobné metódy (ISO 1461: 2022)

Release Date: 01.08.2023

42 6470 Valid

Oceľový drôt a drôtené výrobky. Neželezné kovové povlaky na oceľovom drôte. Časť 2: Povlaky zo zinku a zliatin zinku

Release Date: 01.11.2023

03 8150 Valid

Kovové a iné anorganické povlaky. Prehľad metód merania hrúbky (ISO 3882: 2024)

Release Date: 01.04.2024

03 8557 Withdrawn

Povlaky na liatinových výrobkoch vytvorené žiarovým pocínovaním

Release Date: 26.02.1975

01 4062 Withdrawn

Povrchová úprava závitových súčastí difúznym chrómovaním

Release Date: 04.09.1975

03 8575 Withdrawn

Povlaky vytvorené difúznym chrómovaním

Release Date: 31.03.1976

03 8204 Withdrawn

Určovanie koróznej agresivity atmosfér pre kovy a kovové povlaky

Release Date: 28.03.1978

03 8519 Withdrawn

Metódy skúšania elektrolyticky vylúčených zlatých povlakov na technické účely

Release Date: 08.09.1981

03 8531 Withdrawn

Elektrolytické povlaky typu Ni-Cr (Cu-Ni-Cr) na plastoch. Kvalita a skúšanie

Release Date: 27.12.1983

03 8520 Withdrawn

Chemické metódy pre kontrolu elektrolytických kúpeľov. Pozlacovací kúpeľ

Release Date: 12.09.1984

03 8551 Withdrawn

Ochrana proti korózii. Žiarovo striekané povlaky zinkové a hliníkové. Označovanie, technické požiadavky a metódy skúšok

Release Date: 04.12.1984

03 8103 Withdrawn

Ochrana proti korózii. Kovové a nekovové anorganické povlaky. Vizuálna kontrola vzhľadu

Release Date: 28.03.1985

03 8558 Withdrawn

Ochrana proti korózii. Povlaky vytvorené žiarovým zinkovaním. Technické požiadavky a metódy skúšok

Release Date: 20.08.1985

03 8158 Withdrawn

Ochrana proti korózii. Kovové a nekovové anorganické povlaky. Metóda určovania schopnosti zobrazivosti

Release Date: 16.11.1985

Dotaz zabral 0,420s.