Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 25.220.40

Number of records: 206

Back
03 8162 Withdrawn

Elektrolyticky vylúčené kovové povlaky. Metódy stanovenia vnútorného napätia

Release Date: 18.03.1986

03 8557 Withdrawn

Povlaky na liatinových výrobkoch vytvorené žiarovým pocínovaním

Release Date: 01.07.1986

03 8515 Withdrawn

Ochrana proti korózii. Elektrolyticky vylúčené povlaky cínu

Release Date: 16.03.1987

42 0743 Withdrawn

Zinkový povlak na oceľových drôtoch. Metódy skúšok povlaku

Release Date: 10.08.1987

03 8522 Withdrawn

Chemické metódy pre kontrolu elektrolytických kúpeľov. Kyslý pomeďovací kúpeľ

Release Date: 15.02.1988

03 8523 Withdrawn

Chemické metódy pre kontrolu elektrolytických kúpeľov. Kyanidový pomeďovací kúpeľ. Mosadziaci kúpeľ

Release Date: 15.02.1988

03 8526 Withdrawn

Chemické metódy pre kontrolu elektrolytických kúpeľov. Chrómovací kúpeľ

Release Date: 14.07.1988

03 8528 Withdrawn

Chemické metódy pre kontrolu elektrolytických kúpeľov. Niklovací kúpeľ

Release Date: 21.11.1988

03 8762 Withdrawn

Kombinované povlaky zo žiarovo striekaných kovov a organických povlakov

Release Date: 19.07.1989

03 8527 Withdrawn

Ochrana proti korózii. Chemické metódy pre kontrolu elektrolytických kúpeľov. Kadmiovací kúpeľ

Release Date: 05.12.1989

01 4061 Withdrawn

Základné pravidlá zameniteľnosti. Povrchová úprava závitov elektrolyticky vylúčenými kovovými povlakmi

Release Date: 29.03.1990

03 8521 Withdrawn

Chemické metódy kontroly elektrolytických kúpeľov. Pozinkovací kúpeľ

Release Date: 10.04.1990

03 8508 Withdrawn

Ochrana proti korózii. Elektrolyticky vylúčené povlaky chrómu na technické účely

Release Date: 29.06.1990

03 8530 Withdrawn

Ochrana proti korózii. Elektrolytické pokovovanie v Hullovej vaničke. Metóda skúšania

Release Date: 20.11.1990

03 8155 Withdrawn

Kovové a iné anorganické povlaky. Definície a konvencie týkajúce sa merania hrúbky

Release Date: 01.06.1992

03 8518 Withdrawn

Ochrana proti koróziii. Elektrolyticky vylúčené povlaky zlata a jeho zliatin na technické účely

Release Date: 01.06.1992

03 8516 Withdrawn

Kovové povlaky. Elektrolyticky vylúčené povlaky striebra a jeho zliatin na technické účely

Release Date: 01.07.1992

03 8517 Withdrawn

Ochrana proti korózii. Skúšobné metódy pre elektrolyticky vylúčené povlaky striebra a jeho zliatin. Časť 3: Stanovenie prítomnosti zbytkového množstva solí

Release Date: 01.10.1993

03 8541 Withdrawn

Bezprúdovo vylúčené povlaky nikel-fosfor. Špecifikácie a skúšobné metódy

Release Date: 01.12.1993

42 0909 Withdrawn

Kontinuálne žiarom pozinkovaný plech a pás z nízkouhlíkovej ocele na tvárnenie za studena. Technické dodacie predpisy

Release Date: 01.02.1995

42 0910 Withdrawn

Kontinuálne žiarom pozinkovaný plech a pás z konštrukčnej ocele. Technické dodacie predpisy

Release Date: 01.02.1995

Dotaz zabral 0,336s.