Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 27.020

Number of records: 94

Back
09 0022 Valid

Spaľovacie motory. Názvoslovie piestových spaľovacích motorov. Druhy motorov

Release Date: 19.01.1972

09 5401 Valid

Piestové spaľovacie motory. Zmysel pohybu ručných ovládacích častí piestových spaľovacích motorov

Release Date: 14.03.1974

09 0041 Valid

Piestové spaľovacie motory. Typové označovanie naftových motorov

Release Date: 17.04.1975

09 0851 Valid

Spaľovacie motory. Charakteristiky naftových motorov

Release Date: 17.04.1975

09 0011 Valid

Spaľovacie motory. Veličiny, jednotky a značky pre spaľovacie motory

Release Date: 31.07.1978

09 5401 Valid

Piestové spaľovacie motory. Zmysel pohybu ručných ovládacích častí piestových spaľovacích motorov

Release Date: 01.11.1985

42 0944 Valid

Ocele a zliatiny na ventily pre spaľovacie motory

Release Date: 01.09.2001

09 0106 Valid

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnostné požiadavky na konštruovanie a stavbu motorov na použitie v potenciálne výbušných atmosférach. Časť 1: Motory skupiny II na použitie v atmosférach horľavých plynov a pár

Release Date: 01.10.2001

09 0106 Valid

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnostné požiadavky na konštruovanie a stavbu motorov na použitie v potenciálne výbušných atmosférach. Časť 2: Motory skupiny I na použitie v podzemných banských dielach náchylných na tvorbu banského plynu a/alebo horľavého prachu

Release Date: 01.10.2001

09 0106 Valid

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnostné požiadavky na konštruovanie a stavbu motorov na použitie v potenciálne výbušných atmosférach. Časť 3: Motory skupiny II na použitie v atmosférach s horľavým prachom

Release Date: 01.10.2001

09 7701 Valid

Piestové spaľovacie motory. Spúšťacie zariadenie s ručnou kľukou. Časť 2: Metóda skúšania uhla vypnutia (ISO 11102-2:1997)

Release Date: 01.06.2009

09 7701 Valid

Piestové spaľovacie motory. Spúšťacie zariadenie s ručnou kľukou. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky a skúšky (ISO 11102-1: 1997)

Release Date: 01.01.2010

30 2025 Valid

Piestové spaľovacie motory. Samonavíjateľný štartovací mechanizmus. Všeobecné bezpečnostné požiadavky (ISO 14314: 2004)

Release Date: 01.01.2010

09 0001 Valid

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnosť. Časť 1: Naftové motory (Konsolidovaný text)

Release Date: 01.06.2011

33 3140 Valid

Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 4: Riadiace a spínacie prístroje

Release Date: 01.09.2013

33 3140 Valid

Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 13: Bezpečnosť (ISO 8528-13: 2016)

Release Date: 01.11.2016

38 0012 Valid

Systémy energetického manažérstva. Návod pre fázovú implementáciu (ISO 50005: 2021)

Release Date: 01.09.2022

33 3140 Valid

Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 3: Generátory striedavého prúdu pre zdrojové agregáty

Release Date: 01.04.2023

33 3140 Valid

Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 8: Požiadavky a skúšky na zdrojové agregáty malého výkonu

Release Date: 01.04.2023

33 3140 Valid

Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 12: Núdzový napájací zdroj na bezpečnostné účely

Release Date: 01.08.2023

38 0013 Valid

Garantovaná energetická služba. Minimálne požiadavky

Release Date: 01.09.2023

Dotaz zabral 0,420s.