Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 27.020

Počet záznamov: 88

Späť

Platná

Vydanie: 19.01.1972

CS

Spaľovacie motory. Názvoslovie piestových spaľovacích motorov. Druhy motorov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 14.03.1974

CS

Piestové spaľovacie motory. Zmysel pohybu ručných ovládacích častí piestových spaľovacích motorov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 17.04.1975

CS

Piestové spaľovacie motory. Typové označovanie naftových motorov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 17.04.1975

CS

Spaľovacie motory. Charakteristiky naftových motorov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 31.07.1978

CS

Spaľovacie motory. Veličiny, jednotky a značky pre spaľovacie motory

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.1985

CS

Piestové spaľovacie motory. Zmysel pohybu ručných ovládacích častí piestových spaľovacích motorov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2001

CS

Ocele a zliatiny na ventily pre spaľovacie motory

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2001

SK

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnostné požiadavky na konštruovanie a stavbu motorov na použitie v potenciálne výbušných atmosférach. Časť 1: Motory skupiny II na použitie v atmosférach horľavých plynov a pár

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2001

SK

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnostné požiadavky na konštruovanie a stavbu motorov na použitie v potenciálne výbušných atmosférach. Časť 2: Motory skupiny I na použitie v podzemných banských dielach náchylných na tvorbu banského plynu a/alebo horľavého prachu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2001

SK

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnostné požiadavky na konštruovanie a stavbu motorov na použitie v potenciálne výbušných atmosférach. Časť 3: Motory skupiny II na použitie v atmosférach s horľavým prachom

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2002

CS

Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 9: Meranie a hodnotenie mechanických vibrácií

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2009

EN

Piestové spaľovacie motory. Spúšťacie zariadenie s ručnou kľukou. Časť 2: Metóda skúšania uhla vypnutia (ISO 11102-2:1997)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2010

EN

Piestové spaľovacie motory. Spúšťacie zariadenie s ručnou kľukou. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky a skúšky (ISO 11102-1: 1997)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2010

EN

Piestové spaľovacie motory. Samonavíjateľný štartovací mechanizmus. Všeobecné bezpečnostné požiadavky (ISO 14314: 2004)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2011

EN

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnosť. Časť 1: Naftové motory (Konsolidovaný text)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2013

SK

Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 1: Použitie, menovité údaje a vlastnosti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2013

SK

Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 2: Motory

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2013

SK

Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 4: Riadiace a spínacie prístroje

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2013

SK

Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 6: Skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2015

SK

Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 5: Zdrojové agregáty

Objednať normu

Dotaz zabral 0,401s.