Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 27.120

Number of records: 174

Back
40 4413 Valid

Rádioaktívne etalóny EA

Release Date: 29.11.1978

40 4418 Valid

Rádioaktívne etalóny EB

Release Date: 29.11.1978

40 4421 Valid

Rádioaktívne etalóny. EG

Release Date: 29.11.1978

40 4422 Valid

Rádioaktívne etalóny EP

Release Date: 29.11.1978

35 6580 Valid

Prístroje jadrovej techniky. Systémy kontroly, riadenia a ochrany jadrových reaktorov. Názvy a definície

Release Date: 23.02.1987

40 4421 Valid

Rádioaktívne etalóny. EG

Release Date: 01.09.1987

40 4422 Valid

Rádioaktívne etalóny EP

Release Date: 01.09.1987

35 6581 Valid

Prístroje jadrovej techniky. Zariadenie na kontrolu stavu obalu palivových článkov jadrových reaktorov. Všeobecné technické podmienky a skúšobné metódy

Release Date: 14.09.1987

35 6582 Valid

Prístroje jadrovej techniky. Zariadenia na kontrolu radiačnej bezpečnosti jadrových elektrární. Všeobecné technické požiadavky

Release Date: 14.09.1987

35 6557 Valid

Skúmavky a zátky pre rádioaktívne vzorky. Základné rozmery

Release Date: 27.10.1989

35 6583 Valid

Zariadenia na kontrolu neutrónového toku na riadenie a ochranu jadrových reaktorov. Všeobecné technické požiadavky

Release Date: 14.05.1990

40 4411 Valid

Rádionuklidové etalóny. Typ ER

Release Date: 01.12.1992

35 6614 Valid

Odporučené spôsoby overovania seizmickej spôsobilosti elektrického zariadenia bezpečnostného systému jadrových elektrární

Release Date: 01.10.1993

35 6612 Valid

Merania pre monitorovanie dostačujúceho chladenia v aktívnej zóne tlakovodných reaktorov

Release Date: 01.03.1995

40 3620 Valid

Meranie teploty v aktívnej zóne alebo v primárnom okruhu energetických jadrových reaktorov. Charakteristické vlastnosti a skúšobné metódy

Release Date: 01.04.1995

36 9626 Valid

Prístroje na monitorovanie hermetických priestorov ľahkovodných reaktorov potrebné na včasné zistenie vyvíjajúcich sa odchýlok od normálneho režimu prevádzky

Release Date: 01.07.1996

40 2102 Valid

Jadrové reaktory - využitie systému ochrany na iné ako bezpečnostné ciele

Release Date: 01.12.1996

40 2050 Valid

Atómová energia. Prevádzkové a skúšobné požiadavky na detegovanie kritického stavu a na bezpečnostné poplachové systémy

Release Date: 01.02.1997

35 6617 Valid

Funkčné kritériá návrhu systému oznamovania bezpečnostných parametrov pre jadrové elektrárne

Release Date: 01.01.2000

35 6601 Valid

Všeobecné princípy prístrojového vybavenia jadrových reaktorov. Štvrtý dodatok: Princípy prístrojového vybavenia tlakovodných reaktorov

Release Date: 01.01.2000

35 6601 Valid

Všeobecné princípy prístrojového vybavenia jadrových reaktorov

Release Date: 01.01.2000

Dotaz zabral 0,393s.