Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 27.160

Number of records: 225

Back
36 4610 Valid

Analytické vyjadrenie diagramov slnečných dní

Release Date: 01.07.2001

36 4612 Valid

Výkonnosť priamo viazaných fotovoltických (PV) čerpacích systémov

Release Date: 01.07.2001

36 4620 Valid

Kontrola výkonnosti fotovoltického systému. Smernica na meranie, výmenu údajov a analýzu

Release Date: 01.07.2001

36 4620 Valid

Charakteristické parametre samostatných fotovoltických (PV) systémov

Release Date: 01.07.2001

36 4640 Valid

Fotovoltické systémy. Výkonové meniče. Postup na meranie účinnosti

Release Date: 01.11.2001

36 4620 Valid

Samostatné fotovoltické (PV) systémy. Preverenie návrhu

Release Date: 01.08.2005

36 4620 Valid

Komponenty BOS pre fotovoltické systémy. Posúdenie návrhu prírodného prostredia

Release Date: 01.11.2005

36 4630 Valid

Slnečné články. Technická dokumentácia a údaje o výrobku pre slnečné články z kryštalického kremíka

Release Date: 01.02.2007

36 4629 Valid

Dosky pre slnečné články. Technická dokumentácia a údaje o výrobku pre dosky z kryštalického kremíka určené na výrobu slnečných článkov

Release Date: 01.08.2009

36 4621 Valid

Slnečné fotovoltické energetické systémy. Termíny, definície a symboly

Release Date: 01.09.2009

36 4660 Valid

Technická dokumentácia a štítok s údajmi pre fotovoltické striedače

Release Date: 01.01.2010

36 4601 Valid

Fotovoltické súčiastky. Postupy pri korekcii nameraných I-V charakteristík na teplotu a intenzitu ožiarenia

Release Date: 01.08.2010

36 4661 Valid

Celková účinnosť fotovoltických striedačov pripojených na rozvodnú sieť

Release Date: 01.09.2010

36 4641 Valid

Bezpečnosť výkonových meničov používaných vo fotovoltických energetických systémoch. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.12.2010

36 4601 Valid

Fotovoltické súčiastky. Časť 5: Určenie ekvivalentnej teploty článku (ECT) fotovoltických (PV) súčiastok metódou napätia naprázdno

Release Date: 01.08.2011

36 4635 Valid

Skúšanie a energetické hodnotenie fotovoltických (PV) modulov. Časť 1: Meranie ožiarenia a teploty a výkonové charakteristiky

Release Date: 01.08.2011

36 4641 Valid

Bezpečnosť výkonových meničov používaných vo fotovoltických energetických systémoch. Časť 2: Osobitné požiadavky na striedače

Release Date: 01.02.2012

36 4680 Valid

Fotovoltické čerpacie systémy. Posúdenie návrhu a merania výkonnosti

Release Date: 01.02.2012

36 4672 Valid

Regulátory nabíjania akumulátorov fotovoltických systémov. Výkonnosť a funkčnosť

Release Date: 01.02.2012

36 4661 Valid

Celková účinnosť fotovoltických striedačov pripojených na rozvodnú sieť

Release Date: 01.08.2013

36 4365 Valid

Akumulátorové články a batérie pre obnoviteľnú akumuláciu energie. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Fotovoltická off-grid aplikácia

Release Date: 01.12.2013

Dotaz zabral 0,961s.