Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 29.020

Počet záznamov: 992

Back
34 5545 Valid

Elektrotechnické kreslenie. Označovanie v elektrotechnických schémach a na elektrických zariadeniach

Vydanie: 28.09.1959

34 3321 Valid

Smernice na vypracovanie návodov na obsluhu a údržbu elektrických prístrojov vn a vvn

Vydanie: 28.12.1963

34 3278 Valid

Prevádzka a obsluha prístrojových transformátorov

Vydanie: 04.03.1964

34 0350 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre pohyblivé káble a šnúry

Vydanie: 26.06.1964

34 1373 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Sériový rozvod svetelného zabezpečovacieho zariadenia letísk

Vydanie: 28.12.1966

34 3103 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch

Vydanie: 09.02.1967

34 3104 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektrických prevádzkarňach

Vydanie: 09.02.1967

34 3106 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach vo filme, v rozhlase a v televízii

Vydanie: 09.02.1967

34 3108 Valid

Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením laikmi

Vydanie: 02.05.1968

34 3110 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach v pojazdných prostriedkoch

Vydanie: 02.05.1968

34 5545 Valid

Elektrotechnické kreslenie. Označovanie v elektrotechnických schémach a na elektrických zariadeniach

Vydanie: 01.08.1969

34 3106 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach vo filme, v rozhlase a v televízii

Vydanie: 01.10.1969

34 3103 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch

Vydanie: 01.01.1970

34 3107 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektrolýzach tavenín a roztokov

Vydanie: 17.04.1970

34 3112 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre prácu na trakčnom vedení električiek a trolejbusov

Vydanie: 16.05.1970

34 5101 Valid

Elektrotechnické názvoslovie. Základné názvoslovie v elektrotechnike

Vydanie: 04.03.1971

34 5543 Valid

Elektrotechnické kreslenie. Značky pre obvodové schémy železničných zabezpečovacích zariadení

Vydanie: 12.01.1972

34 5545 Valid

Elektrotechnické kreslenie. Označovanie v elektrotechnických schémach a na elektrických zariadeniach

Vydanie: 01.02.1972

34 3109 Valid

Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre činnosť na trakčnom vedení a v jeho blízkosti

Vydanie: 13.09.1972

34 3205 Valid

Obsluha elektrických strojov točivých a práca s nimi

Vydanie: 17.01.1973

34 1330 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické silnoprúdové zariadenia v pojazdných a prevozných prostriedkoch

Vydanie: 27.11.1974

Dotaz zabral 0,419s.