Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 29.020

Number of records: 993

Back
34 3321 Valid

Smernice na vypracovanie návodov na obsluhu a údržbu elektrických prístrojov vn a vvn

Release Date: 28.12.1963

34 3278 Valid

Prevádzka a obsluha prístrojových transformátorov

Release Date: 04.03.1964

34 0350 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre pohyblivé káble a šnúry

Release Date: 26.06.1964

34 1373 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Sériový rozvod svetelného zabezpečovacieho zariadenia letísk

Release Date: 28.12.1966

34 3103 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch

Release Date: 09.02.1967

34 3104 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektrických prevádzkarňach

Release Date: 09.02.1967

34 3106 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach vo filme, v rozhlase a v televízii

Release Date: 09.02.1967

34 3108 Valid

Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením laikmi

Release Date: 02.05.1968

34 3110 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach v pojazdných prostriedkoch

Release Date: 02.05.1968

34 3106 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach vo filme, v rozhlase a v televízii

Release Date: 01.10.1969

34 3103 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch

Release Date: 01.01.1970

34 3107 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektrolýzach tavenín a roztokov

Release Date: 17.04.1970

34 3112 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre prácu na trakčnom vedení električiek a trolejbusov

Release Date: 16.05.1970

34 5101 Valid

Elektrotechnické názvoslovie. Základné názvoslovie v elektrotechnike

Release Date: 04.03.1971

34 5543 Valid

Elektrotechnické kreslenie. Značky pre obvodové schémy železničných zabezpečovacích zariadení

Release Date: 12.01.1972

34 3109 Valid

Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre činnosť na trakčnom vedení a v jeho blízkosti

Release Date: 13.09.1972

34 3205 Valid

Obsluha elektrických strojov točivých a práca s nimi

Release Date: 17.01.1973

34 1330 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické silnoprúdové zariadenia v pojazdných a prevozných prostriedkoch

Release Date: 27.11.1974

34 3108 Valid

Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením laikmi

Release Date: 01.07.1975

34 5617 Valid

Skúšky elektrotechnických výrobkov proti účinkom skondenzovanej vody

Release Date: 29.09.1975

34 1330 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické silnoprúdové zariadenia v pojazdných a prevozných prostriedkoch

Release Date: 01.08.1976

Dotaz zabral 0,416s.