Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 29.035

Number of records: 617

Back
34 6541 Valid

Izolačné pásky textilné pre elektrotechniku

Release Date: 26.09.1980

34 6541 Valid

Izolačné pásky textilné pre elektrotechniku

Release Date: 01.04.1984

34 6541 Valid

Izolačné pásky textilné pre elektrotechniku

Release Date: 01.01.1985

34 6541 Valid

Izolačné pásky textilné pre elektrotechniku

Release Date: 01.01.1987

34 6542 Valid

Špecifikácie samolepiacich pások na elektrotechnické účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.12.1997

34 6301 Valid

Keramické a sklenené izolačné materiály. Časť 1: Definície

Release Date: 01.01.2001

34 6301 Valid

Keramické a sklenené izolačné materiály. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých materiálov

Release Date: 01.01.2001

34 6509 Valid

Živice z reaktívnych zmesí na elektrické izolácie. Časť 1: Definície a všeobecné požiadavky

Release Date: 01.01.2001

34 6553 Valid

Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácia požiadaviek na jednotlivé typy rúrok. List 136: Vytláčané fluórosilikónové rúrky. Všeobecné použitie

Release Date: 01.01.2001

34 6553 Valid

Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácia požiadaviek na jednotlivé typy rúrok. List 151: Vytláčaný PVC/nitrilový kaučuk. Všeobecné použitie

Release Date: 01.01.2001

34 6553 Valid

Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácia požiadaviek na jednotlivé typy rúrok. List: 409: Sklenené textilné rúrky s povlakom na báze polyuretánu (PUR)

Release Date: 01.01.2001

34 6572 Valid

Špecifikácia na bezrozpúšťadlové polymerizovateľné živičné zmesi používané na elektrotechnické účely. Časť 2: Skúšobné metódy na povlakové prášky na elektrotechnické účely

Release Date: 01.01.2001

34 6573 Valid

Špecifikácia na bezrozpúšťadlové polymerizovateľné živičné zmesi používané na elektrotechnické účely. Časť 3: Špecifikácie jednotlivých materiálov. List 11: Povlakové prášky na báze epoxidu

Release Date: 01.01.2001

34 6580 Valid

Elektroizolačné laky. Časť 1: Definície a všeobecné požiadavky

Release Date: 01.01.2001

34 6542 Valid

Samolepiace pásky na elektrotechnické účely. Časť 3: Špecifikácie pre jednotlivé materiály. List 1: PVC pásky s lepidlom

Release Date: 01.04.2001

34 6542 Valid

Samolepiace pásky na elektrotechnické účely. Časť 3: Špecifikácie pre jednotlivé materiály. List 5: Celulózový papier, nekrepový, s teplom tvrditeľným kaučukovým lepidlom

Release Date: 01.04.2001

34 6542 Valid

Samolepiace pásky na elektrotechnické účely. Časť 3: Špecifikácie pre jednotlivé materiály. List 6: Polykarbonátové pásky s termoplastickým akrylovým lepidlom

Release Date: 01.04.2001

34 6542 Valid

Samolepiace pásky na elektrotechnické účely. Časť 3: Špecifikácie pre jednotlivé materiály. List 7: Polyimidové pásky s lepidlom

Release Date: 01.04.2001

34 6542 Valid

Samolepiace pásky na elektrotechnické účely. Časť 3: Špecifikácie pre jednotlivé materiály. List 10: Požiadavky na pásky z aceto-butyrátu celulózy s teplom tvrditeľným kaučukovým lepidlom

Release Date: 01.04.2001

34 6301 Valid

Keramické a sklené izolačné materiály. Časť 2: Skúšobné metódy

Release Date: 01.07.2001

34 6423 Valid

Odporúčané skúšobné metódy na stanovenie pomernej odolnosti izolačných materiálov proti prierazu spôsobenému povrchovými výbojmi

Release Date: 01.07.2001

Dotaz zabral 0,412s.