Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 29.035

Number of records: 617

Back
34 6566 Valid

Aramidová lepenka na elektrotechnické účely. Časť 1: Definície, označovanie a všeobecné požiadavky

Release Date: 01.07.2001

34 6566 Valid

Aramidová lepenka na elektrotechnické účely. Časť 2: Skúšobné metódy

Release Date: 01.07.2001

34 6567 Valid

Zvlnená lepenka a zvlnený tvrdený papier na elektrotechnické účely. Časť 1: Definície, označovanie a všeobecné požiadavky

Release Date: 01.07.2001

34 6567 Valid

Zvlnená lepenka a zvlnený tvrdený papier na elektrotechnické účely. Časť 2: Skúšobné metódy

Release Date: 01.07.2001

34 6610 Valid

Špecifikácia izolačných materiálov na báze sľudy. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých materiálov. List 3: Špecifikácia tuhých sľudových materiálov na tepelné zariadenia

Release Date: 01.07.2001

34 6610 Valid

Špecifikácia izolačných materiálov na báze sľudy. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých materiálov. List 4: Sľudový papier spevnený polyesterovou fóliou so spojivom z epoxidovej živice v stave B

Release Date: 01.07.2001

34 6610 Valid

Špecifikácia izolačných materiálov na báze sľudy. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých materiálov. List 6: Sľudový papier a sklená tkanina so spojivom z epoxidovej živice v stave B

Release Date: 01.07.2001

34 6610 Valid

Špecifikácia izolačných materiálov na báze sľudy. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých materiálov. List 7: Sľudový papier s polyesterovou fóliou so spojivom z epoxidovej živice na ovíjanie vodiča

Release Date: 01.07.2001

34 6610 Valid

Špecifikácia izolačných materiálov na báze sľudy. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých materiálov. List 8: Pásky zo sľudového papiera na ohňovzdorné zabezpečovacie káble

Release Date: 01.07.2001

34 6610 Valid

Špecifikácia izolačných materiálov na báze sľudy. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých materiálov. List 9: Formovací mikanit

Release Date: 01.07.2001

34 7406 Valid

Káble s impregnovanou papierovou izoláciou pre distribučnú sústavu so stredným napätím

Release Date: 01.07.2001

34 6543 Valid

Špecifikácia tkaníc zo sklených vláken a z vláken sklených a polyesterových. Časť 1: Definície, triedenie a všeobecné požiadavky

Release Date: 01.08.2001

34 6543 Valid

Špecifikácia tkaníc zo sklených vláken a z vláken sklených a polyesterových. Časť 2: Skúšobné metódy

Release Date: 01.08.2001

34 6543 Valid

Tkanice zo sklených vláken a z vláken sklených a polyesterových. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých materiálov. List 1: Tkanice typu 1, 2 a 3

Release Date: 01.08.2001

34 6544 Valid

Špecifikácia tkaníc z polyesterových vláken. Časť 1: Definície, označovanie a všeobecné požiadavky

Release Date: 01.08.2001

34 6544 Valid

Špecifikácia tkaníc z polyesterových vláken. Časť 2: Skúšobné metódy

Release Date: 01.08.2001

34 6544 Valid

Tkanice z polyesterových vláken. Časť 3: Špecifikácie jednotlivých materiálov. List 1: Tkanice tkané na konvenčných alebo bezčlnkových tkacích strojoch

Release Date: 01.08.2001

34 6475 Valid

Elektroizolačné materiály. Metódy skúšania hydrolytickej stability. Časť 2: Tvárnené reaktoplasty

Release Date: 01.09.2001

34 6502 Valid

Elektroizolačné materiály. Dlhodobá teplotná odolnosť. Časť 4-2: Teplovzdušné sušiarne na skúšky starnutia. Presné sušiarne na použitie do 300 °C

Release Date: 01.09.2001

34 6502 Valid

Elektroizolačné materiály. Dlhodobá teplotná odolnosť. Časť 4-3: Teplovzdušné sušiarne na skúšky starnutia. Viackomorové pece

Release Date: 01.09.2001

34 6471 Valid

Suché tuhé elektroizolačné materiály. Skúška odolnosti proti oblúkovému výboju vysokého napätia a nízkeho prúdu

Release Date: 01.09.2001

Dotaz zabral 0,413s.