Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 29.035

Number of records: 617

Back
34 6426 Valid

Elektroizolačné materiály. Metóda vyhodnocovania odolnosti proti plazivým prúdom a erózii. Skúška ponorením rotujúceho kolesa

Release Date: 01.09.2001

34 6475 Valid

Metódy skúšania hydrolytickej stability elektroizolačných materiálov. Časť 1: Plastové fólie

Release Date: 01.09.2001

34 6542 Valid

Špecifikácie plastických fólií na elektrické izolácie. Časť 1: Definície a všeobecné požiadavky

Release Date: 01.10.2001

34 6542 Valid

Špecifikácie plastických fólií na elektrické izolácie. Časť 1: Definície a všeobecné požiadavky

Release Date: 01.10.2001

34 7406 Valid

Káble s impregnovanou papierovou izoláciou pre distribučnú sústavu so stredným napätím

Release Date: 01.11.2001

34 6464 Valid

Skúšobné metódy na stanovenie iónových nečistôt v elektroizolačných materiáloch kvapalinovou extrakciou

Release Date: 01.11.2001

34 6737 Valid

Špecifikácia nepoužitých polybuténov

Release Date: 01.11.2001

72 6007 Valid

Izolačné žiaruvzdorné výrobky. Časť 2: Klasifikácia tvarovaných výrobkov

Release Date: 01.01.2002

72 6007 Valid

Izolačné žiaruvzdorné výrobky. Časť 6: Stanovenie trvalých dľžkových zmien tvarovaných výrobkov v žiare

Release Date: 01.01.2002

34 6542 Valid

Samolepiace pásky na elektrotechnické účely. Časť 3: Špecifikácie pre jednotlivé materiály. List 1: PVC pásky s lepidlom

Release Date: 01.01.2002

34 6525 Valid

Neimpregnované vrstvené lisované drevo na elektrotechnické účely. Časť 2: Skúšobné metódy

Release Date: 01.04.2002

34 6525 Valid

Neimpregnované vrstvené lisované drevo na elektrotechnické účely. Časť 3: Špecifikácia na jednotlivé materiály. List 2: Prstence z bukovej dyhy

Release Date: 01.04.2002

34 6542 Valid

Samolepiace pásky na elektrotechnické účely. Časť 3: Špecifikácie na jednotlivé materiály. List 14: Polytetrafluóretylénové pásky

Release Date: 01.04.2002

34 6542 Valid

Samolepiace pásky na elektrotechnické účely. Časť 3: Špecifikácie na jednotlivé materiály. List 15: Pásky kombinované z polyesterovej fólie/netkanej látky s kaučukovým lepidlom tvrditeľným teplom

Release Date: 01.04.2002

34 6542 Valid

Samolepiace pásky na elektrotechnické účely. Časť 3: Špecifikácie na jednotlivé materiály. List 17: Pásky kombinované z polyesteru/epoxidu

Release Date: 01.04.2002

34 6553 Valid

Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácia na jednotlivé typy rúrok. List 100 až 105: Vytláčané PVC-rúrky

Release Date: 01.04.2002

34 6553 Valid

Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácia na jednotlivé typy rúrok. List 121 až 124: Vytláčané silikónové rúrky

Release Date: 01.04.2002

34 6553 Valid

Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácia na jednotlivé typy rúrok. List 145 až 147: Vytláčané PTFE-rúrky

Release Date: 01.04.2002

34 6570 Valid

Necelulózový papier na elektrotechnické účely. Časť 2: Skúšobné metódy

Release Date: 01.04.2002

34 6570 Valid

Necelulózový papier na elektrotechnické účely. Časť 3: Špecifikácia na jednotlivé materiály. List 1: Plnený sklenený papier

Release Date: 01.04.2002

34 6570 Valid

Necelulózový papier na elektrotechnické účely. Časť 3: Špecifikácia na jednotlivé materiály. List 2: Papiere z anorganicko-organických hybridov

Release Date: 01.04.2002

Dotaz zabral 0,412s.