Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 29.060.20

Number of records: 755

Back
34 5660 Valid

Meranie elektrického odporu vodičov

Release Date: 09.07.1953

34 0350 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre pohyblivé káble a šnúry

Release Date: 26.06.1964

37 5051 Valid

Používanie vedenia z jednožilových a mostíkových vodičov v silových zariadeniach

Release Date: 24.11.1965

37 5053 Valid

Používanie pohyblivých prívodov a šnúrových vedení v silových zariadeniach

Release Date: 24.11.1965

37 5054 Valid

Používanie silových káblov do 35 kV

Release Date: 15.03.1967

37 5054 Valid

Používanie silových káblov do 35 kV

Release Date: 01.08.1970

37 5054 Valid

Používanie silových káblov do 35 kV

Release Date: 01.06.1972

34 7604 Valid

Silové káble. Menovité napätia

Release Date: 09.11.1976

34 7503 Valid

Upravené šnúry s neoddeliteľnou vidlicou pre elektrické predmety

Release Date: 19.12.1978

73 6006 Valid

Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

Release Date: 04.01.1991

34 7008 Valid

Skúšanie banských hadicových vlečných káblov

Release Date: 01.04.1993

33 0050 Valid

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 461: Elektrické káble

Release Date: 01.06.1997

37 5715 Valid

Silnoprúdové káblové vedenia celoštátnych a regionálnych dráh

Release Date: 01.04.1999

73 6006 Valid

Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

Release Date: 01.12.2000

34 7616 Valid

Mnohožilové a mnohopárové káble na inštaláciu nad a pod zemou

Release Date: 01.01.2001

34 7614 Valid

Káble pre vonkajšie vedenia distribučnej sústavy s menovitým napätím U|idx(O)|/U (U|idx(m)|): 0,6/1(1,2) kV

Release Date: 01.07.2001

34 7659 Valid

Káble pre distribučnú sústavu s menovitým napätím 0,6/1 kV

Release Date: 01.07.2001

34 7660 Valid

Silnoprúdové káble 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohňu so špeciálnou úpravou na použitie v elektrárňach

Release Date: 01.07.2001

34 7022 Valid

Skúšky olejových káblov s izoláciou z papiera alebo z polypropylénového vrstveného papiera, s kovovým plášťom a súborov na striedavé napätia do 400 kV (U|idx(m)|) = 420 kV) vrátane

Release Date: 01.07.2001

34 7023 Valid

Skúšky káblov s vnútorným tlakom plynu a súborov na striedavé napätia do 275 kV (U|idx(m)|) = 300 kV) vrátane

Release Date: 01.07.2001

34 7024 Valid

Skúšky káblov s vonkajším tlakom plynu a súborov na striedavé napätia do 275 kV (Um = 300 kV) vrátane

Release Date: 01.07.2001

Dotaz zabral 0,328s.