Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 29.060.20

Number of records: 755

Back
34 7406 Valid

Káble s impregnovanou papierovou izoláciou pre distribučnú sústavu so stredným napätím

Release Date: 01.07.2001

34 7407 Valid

Silnoprúdové káble na menovité napätia od 0,6/1(1,2) kV do 18/30(36) kV odolné proti ohňu so špeciálnou úpravou na použitie v elektrárňach

Release Date: 01.07.2001

34 7614 Valid

Káble pre vonkajšie vedenia distribučnej sústavy s menovitým napätím U|idx(O)|/U (U|idx(m)|): 0,6/1(1,2) kV

Release Date: 01.07.2001

34 7659 Valid

Káble pre distribučnú sústavu s menovitým napätím 0,6/1 kV

Release Date: 01.07.2001

34 7660 Valid

Silnoprúdové káble 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohňu so špeciálnou úpravou na použitie v elektrárňach

Release Date: 01.07.2001

34 7701 Valid

Normalizované farby termoplastických materiálov na izoláciu nízkofrekvenčných káblov a vodičov

Release Date: 01.08.2001

34 7408 Valid

Výpočet najmenších a najväčších vonkajších rozmerov káblov s medeným kruhovým jadrom a s menovitým napätím do 450/750 V a vrátane

Release Date: 01.08.2001

34 7660 Valid

Silnoprúdové káble 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohňu so špeciálnou úpravou na použitie v elektrárňach. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.08.2001

34 7660 Valid

Silnoprúdové káble 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohňu so špeciálnou úpravou na použitie v elektrárňach. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.08.2001

34 7407 Valid

Silnoprúdové káble na menovité napätia od 0,6/1(1,2) kV do 18/30(36) kV odolné proti ohňu so špeciálnou úpravou na použitie v elektrárňach

Release Date: 01.09.2001

34 7616 Valid

Mnohožilové a mnohopárové káble na inštaláciu nad a pod zemou

Release Date: 01.09.2001

34 7021 Valid

Skúšky elektrických káblov v podmienkach požiaru. Celistvosť obvodu. Časť 11: Skúšobné zariadenie. Oheň s teplotou plameňa najmenej 750 °C

Release Date: 01.09.2001

34 7021 Valid

Skúšky elektrických káblov v podmienkach požiaru. Celistvosť obvodu. Časť 21: Postupy a požiadavky. Káble na menovité napätie do 0,6/1, 0 kV vrátane

Release Date: 01.09.2001

34 7021 Valid

Skúšky elektrických káblov v podmienkach požiaru. Celistvosť obvodu. Časť 23: Postupy a požiadavky. Káble na prenos dát

Release Date: 01.09.2001

34 7021 Valid

Skúšky elektrických káblov v podmienkach požiaru. Celistvosť obvodu. Časť 25: Postupy a požiadavky. Optické káble

Release Date: 01.09.2001

34 7406 Valid

Káble s impregnovanou papierovou izoláciou pre distribučnú sústavu so stredným napätím

Release Date: 01.11.2001

34 7614 Valid

Káble pre vonkajšie vedenia distribučnej sústavy s menovitým napätím U|idx(O)|/U (U|idx(m)|): 0,6/1(1,2) kV

Release Date: 01.08.2002

34 7471 Valid

Káble s minerálnou izoláciou a ich koncovky na menovité napätie do 750 V. Časť 1: Káble

Release Date: 01.09.2002

34 7471 Valid

Káble s minerálnou izoláciou a ich koncovky na menovité napätie do 750 V. Časť 2: Káblové koncovky

Release Date: 01.09.2002

34 7403 Valid

Značenie popisom na identifikáciu žíl elektrických káblov

Release Date: 01.10.2002

73 6006 Valid

Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

Release Date: 01.11.2002

Dotaz zabral 0,431s.