Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 29.060.20

Number of records: 755

Back
33 0050 Valid

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 461: Elektrické káble

Release Date: 01.12.2002

34 7660 Valid

Silnoprúdové káble 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohňu so špeciálnou úpravou na použitie v elektrárňach

Release Date: 01.04.2003

34 7659 Valid

Káble pre distribučnú sústavu s menovitým napätím 0,6/1 kV. Oddiel 7C: Káble bez koncentrického jadra (typ 7C-1, 7C-2, 7C-3 a 7C-4)

Release Date: 01.06.2003

34 7659 Valid

Káble pre distribučnú sústavu s menovitým napätím 0,6/1 kV. Oddiel 7C: Káble bez koncentrického jadra (typ 7C-1, 7C-2, 7C-3 a 7C-4)

Release Date: 01.06.2003

34 7659 Valid

Káble pre distribučnú sústavu s menovitým napätím 0,6/1 kV. Oddiel 3D: Káble bez koncentrického jadra, plášť z PE (typ 3D)

Release Date: 01.07.2003

34 7659 Valid

Káble pre distribučnú sústavu s menovitým napätím 0,6/1 kV. Oddiel 3E: Káble bez koncentrického jadra, plášť z PVC (typ 3E)

Release Date: 01.07.2003

34 7659 Valid

Káble pre distribučnú sústavu s menovitým napätím 0,6/1 kV. Oddiel 3H: Káble s koncentrickým jadrom (typ 3H-1) a bez koncentrického jadra (typ 3H-2) s izoláciou z PVC a s plášťom z PVC

Release Date: 01.07.2003

34 7659 Valid

Káble pre distribučnú sústavu s menovitým napätím 0,6/1 kV. Oddiel 5B: Káble bez koncentrického jadra, plášť z PE (typ 5B)

Release Date: 01.08.2003

34 7659 Valid

Káble pre distribučnú sústavu s menovitým napätím 0,6/1 kV. Oddiel 5C: Káble bez koncentrického jadra, plášť z PVC (typ 5C)

Release Date: 01.08.2003

34 7659 Valid

Káble pre distribučnú sústavu s menovitým napätím 0,6/1 kV. Oddiel 5H: Káble so 4 žilami s izoláciou z XLPE a plášťom z PE (typ 5H)

Release Date: 01.08.2003

34 7411 Valid

Označovanie žíl v kábloch a ohybných šnúrach

Release Date: 01.10.2003

34 7659 Valid

Káble pre distribučnú sústavu s menovitým napätím 0,6/1 kV

Release Date: 01.05.2004

34 7660 Valid

Silnoprúdové káble 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohňu so špeciálnou úpravou na použitie v elektrárňach. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.07.2004

34 7010 Valid

Elektrické skúšobné metódy na skúšanie káblov. 2. časť: Skúšky čiastočných výbojov

Release Date: 01.07.2004

34 7010 Valid

Elektrické skúšobné metódy na skúšanie káblov. 2. časť: Skúšky čiastočných výbojov

Release Date: 01.07.2004

34 7101 Valid

Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 1-1: Skúška samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa. Zariadenie

Release Date: 01.09.2005

34 7101 Valid

Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 1-2: Skúška samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa. Postup pre 1 kW zmiešaný plameň

Release Date: 01.09.2005

34 7101 Valid

Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 1-3: Skúška samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa. Postup na určenie horiacich kvapiek/častíc

Release Date: 01.09.2005

34 7101 Valid

Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 2-1: Skúška samostatného malého izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa. Zariadenie

Release Date: 01.09.2005

34 7101 Valid

Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 2-2: Skúška samostatného malého izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa. Postup pre difúzny plameň

Release Date: 01.09.2005

34 7201 Valid

Jadrá káblov

Release Date: 01.10.2005

Dotaz zabral 0,471s.