Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 29.060.20

Number of records: 755

Back
34 7005 Valid

Skúšobné metódy pre káblové súbory na menovité napätie od 6 kV (Um = 7,2 kV) do 36 kV (Um = 42 kV) vrátane

Release Date: 01.10.2005

34 7407 Valid

Silnoprúdové káble na menovité napätia od 0,6/1(1,2) kV do 18/30(36) kV odolné proti ohňu so špeciálnou úpravou na použitie v elektrárňach

Release Date: 01.01.2006

34 7660 Valid

Silnoprúdové káble 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohňu so špeciálnou úpravou na použitie v elektrárňach

Release Date: 01.03.2006

34 7103 Valid

Meranie hustoty dymu pri horení káblov za definovaných podmienok. Časť 1: Skúšobné zariadenie

Release Date: 01.03.2006

34 7103 Valid

Meranie hustoty dymu pri horení káblov za definovaných podmienok. Časť 2: Skúšobný postup a požiadavky

Release Date: 01.03.2006

34 7616 Valid

Mnohožilové a mnohopárové káble na inštaláciu nad a pod zemou

Release Date: 01.06.2006

34 7013 Valid

Elektrické skúšobné metódy nízkonapäťových káblov

Release Date: 01.06.2006

34 7014 Valid

Neelektrické skúšobné metódy nízkonapäťových káblov

Release Date: 01.06.2006

34 7006 Valid

Skúšobné požiadavky na káblové súbory na menovité napätie od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV. Časť 2: Káble s impregnovanou papierovou izoláciou

Release Date: 01.07.2006

34 7660 Valid

Silnoprúdové káble 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohňu so špeciálnou úpravou na použitie v elektrárňach. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.09.2006

34 7832 Valid

Nízkofrekvenčné káble s polyolefínovou izoláciou a polyolefínovým plášťom zabraňujúcim vnikaniu vlhkosti

Release Date: 01.11.2006

34 7472 Valid

Ohybné ploché káble s plášťom z PVC

Release Date: 01.05.2007

34 7659 Valid

Káble pre distribučnú sústavu s menovitým napätím 0,6/1 kV

Release Date: 01.10.2007

34 7010 Valid

Káble. Skúška izolácie iskrením

Release Date: 01.01.2008

34 7472 Valid

Ohybné ploché káble s plášťom z PVC

Release Date: 01.04.2008

34 7506 Valid

Káble na prenosné uzemňovacie a skratovacie súpravy

Release Date: 01.06.2008

34 1565 Valid

Dráhové aplikácie. Silnoprúdové káble pre vysoké teploty so špeciálnou úpravou proti ohňu. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.10.2008

34 1565 Valid

Dráhové aplikácie. Silnoprúdové káble pre vysoké teploty so špeciálnou úpravou proti ohňu. Časť 2: Jednožilové vodiče s izoláciou na báze silikónového kaučuku pre 120 °C alebo 150 °C

Release Date: 01.10.2008

34 7016 Valid

Elektrické káble. Skúšky na vytláčaných plášťoch so špeciálnou ochrannou funkciou

Release Date: 01.03.2009

34 1565 Valid

Dráhové aplikácie. Káble pre koľajové vozidlá so špeciálnym vyhotovením pre prípad požiaru. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.03.2009

34 1565 Valid

Dráhové aplikácie. Káble pre koľajové vozidlá so špeciálnym vyhotovením pre prípad požiaru. Časť 2-1: Káble so zosietenou elastomérovou izoláciou. Jednožilové káble

Release Date: 01.03.2009

Dotaz zabral 0,413s.