Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 29.060.20

Number of records: 755

Back
34 1565 Valid

Dráhové aplikácie. Káble pre koľajové vozidlá so špeciálnym vyhotovením pre prípad požiaru. Časť 2-2: Káble so zosietenou elastomérovou izoláciou. Viacžilové káble

Release Date: 01.03.2009

34 1565 Valid

Dráhové aplikácie. Káble pre koľajové vozidlá so špeciálnym vyhotovením pre prípad požiaru. Časť 3-1: Káble so zosietenou elastomérovou izoláciou s redukovanými rozmermi. Jednožilové káble

Release Date: 01.03.2009

34 1565 Valid

Dráhové aplikácie. Káble pre koľajové vozidlá so špeciálnym vyhotovením pre prípad požiaru. Časť 3-2: Káble so zosietenou elastomérovou izoláciou s redukovanými rozmermi. Viacžilové káble

Release Date: 01.03.2009

34 7504 Valid

Káble pre svetelné tabule a svetelné výbojové trubicové inštalácie s napätím naprázdno nad 1000 V, ale nepresahujúcim 10 000 V

Release Date: 01.08.2009

34 7006 Valid

Skúšobné požiadavky na káblové súbory na menovité napätie od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV. Časť 2: Káble s impregnovanou papierovou izoláciou

Release Date: 01.09.2009

37 0010 Valid

Elektroinštalačné úložné kanály a elektroinštalačné uzavreté žľaby. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na prevádzkové nosníky a prevádzkové konzoly

Release Date: 01.04.2010

34 7405 Valid

Káble s vytláčanou izoláciou pre distribučnú sústavu s menovitým napätím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV

Release Date: 01.06.2010

34 7014 Valid

Neelektrické skúšobné metódy nízkonapäťových káblov

Release Date: 01.07.2011

34 7013 Valid

Elektrické skúšobné metódy nízkonapäťových káblov

Release Date: 01.07.2011

34 7410 Valid

Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 2-12: Káble na všeobecné použitie. Káble s termoplastickou izoláciou z PVC pre špirálové prívody

Release Date: 01.10.2011

34 7410 Valid

Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 2-22: Káble na všeobecné použitie. Vysokoohybné opletené káble s izoláciou zo zosieteného elastoméru

Release Date: 01.10.2011

34 7410 Valid

Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 2-42: Káble na všeobecné použitie. Jednožilové neopláštené káble so zosietenou EVA izoláciou

Release Date: 01.10.2011

34 7410 Valid

Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 2-81: Káble na všeobecné použitie. Káble na oblúkové zváranie s obalom zo zosieteného elastoméru

Release Date: 01.10.2011

34 7410 Valid

Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 2-82: Káble na všeobecné použitie. Káble pre dekoratívne reťaze s izoláciou zo zosieteného elastoméru

Release Date: 01.10.2011

34 7410 Valid

Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 2-83: Káble na všeobecné použitie. Mnohožilové káble so zosietenou izoláciou na báze silikónového kaučuku

Release Date: 01.10.2011

34 7410 Valid

Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 3-21: Káble so špeciálnou úpravou proti ohňu. Ohybné káble s bezhalogénovou zosietenou izoláciou a nízkym uvoľňovaním dymu

Release Date: 01.10.2011

34 7410 Valid

Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 3-31: Káble so špeciálnou úpravou proti ohňu. Jednožilové neopláštené káble s bezhalogénovou termoplastickou izoláciou a nízkym uvoľňovaním dymu

Release Date: 01.10.2011

34 7410 Valid

Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 3-41: Káble so špeciálnou úpravou proti ohňu. Jednožilové neopláštené káble s bezhalogénovou zosietenou izoláciou a nízkym uvoľňovaním dymu

Release Date: 01.10.2011

34 0350 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre pohyblivé káble a šnúry

Release Date: 01.11.2011

34 7104 Valid

Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Meranie uvoľňovania tepla a tvorby dymu na kábloch počas skúšky šírenia plameňa. Skúšobné zariadenia, postupy, výsledky

Release Date: 01.04.2012

33 2000 Valid

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody

Release Date: 01.04.2012

Dotaz zabral 0,412s.