Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 29.120.30

Počet záznamov: 136

Back
87 0113 Valid

Rádiové zariadenia a systémy (RES). Pozemná pohyblivá služba. Technické vlastnosti a podmienky skúšania nehovorových a kombinovaných analógových hovorových alebo analógových nehovorových zariadení s vnútorným alebo vonkajším anténovým konektorom, určených na prenos dát

Vydanie: 01.01.1994

31 1810 Valid

Letectvo. Prvky elektrických a optických spojení. Skúšobné metódy. Všeobecne

Vydanie: 01.08.1999

35 4519 Valid

Ploché nerozoberateľné dvojpólové vidlice 2,5 A, 250 V so šnúrou na pripojenie spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely triedy II

Vydanie: 01.11.2001

35 4571 Valid

Miniatúrne zásuvkové spojenie elektrických zariadení napájaných zo siete v cestných vozidlách

Vydanie: 01.11.2001

35 4513 Valid

Vidlice, zásuvky a zásuvkové spojenia na priemyselné použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Vydanie: 01.11.2001

35 4513 Valid

Vidlice, zásuvky a zásuvkové spojenia na priemyselné použitie. Časť 2: Požiadavky na rozmerovú zameniteľnosť prístrojov s kolíkmi a dutinkami

Vydanie: 01.11.2001

35 3820 Valid

Tuhé presné koaxiálne vedenia a pridružené presné konektory. Časť 5: 3,5 mm vedenie s pokynmi na montáž konektorov, 50 ohmov

Vydanie: 01.12.2001

35 4520 Valid

Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na spínacie zásuvky so západkou pre pevné elektrické inštalácie

Vydanie: 01.10.2002

35 4520 Valid

Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Vydanie: 01.03.2004

35 4513 Valid

Vidlice, zásuvky a zásuvkové spojenia na priemyselné použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Vydanie: 01.12.2004

35 4513 Valid

Vidlice, zásuvky a zásuvkové spojenia na priemyselné použitie. Časť 2: Požiadavky na rozmerovú zameniteľnosť prístrojov s kolíkmi a dutinkami

Vydanie: 01.12.2004

36 4771 Valid

Zásuvkové spojenia vysokonapäťových káblov pre zdravotnícke röntgenové prístroje

Vydanie: 01.02.2005

35 4516 Valid

Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely. Dvojpólové vidlice a zásuvky do 16 A a do 250 V

Vydanie: 01.06.2005

35 4520 Valid

Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Vydanie: 01.02.2007

35 4513 Valid

Vidlice, zásuvky a zásuvkové spojenia na priemyselné použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Vydanie: 01.11.2007

35 4513 Valid

Vidlice, zásuvky a zásuvkové spojenia na priemyselné použitie. Časť 2: Požiadavky na rozmerovú zameniteľnosť prístrojov s kolíkmi a dutinkami

Vydanie: 01.11.2007

35 4513 Valid

Vidlice, zásuvky a zásuvkové spojenia na priemyselné použitie. Časť 4: Spínané pevné a pohyblivé zásuvky s blokovaním alebo bez blokovania

Vydanie: 01.02.2008

35 4516 Valid

Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely. Dvojpólové vidlice a zásuvky do 16 A a do 250 V

Vydanie: 01.09.2008

35 4517 Valid

Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely. Vidlice a zásuvky s plochými kontaktmi 10 A, 48 V, 250 V a 400V

Vydanie: 01.02.2011

35 4520 Valid

Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely. Časť 2-7: Osobitné požiadavky na predlžovacie šnúrové prívody

Vydanie: 01.11.2011

34 1512 Valid

Dráhové aplikácie. Dráhové vozidlá. Elektrické konektory, požiadavky a skúšobné metódy

Vydanie: 01.09.2012

Dotaz zabral 0,406s.