Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 29.120.60

Number of records: 144

Back
35 7000 Withdrawn

Prípojkové a rozpojovacie istiace skrine

Release Date: 06.12.1982

35 4157 Withdrawn

Stýkače. Montážne rozmery

Release Date: 01.06.1983

35 4280 Withdrawn

Stýkače vn

Release Date: 21.05.1984

35 4212 Withdrawn

Úsečníky vn

Release Date: 30.08.1984

36 1970 Withdrawn

Elektrické termostaty

Release Date: 01.11.1985

35 4211 Withdrawn

Vypínače záťaže vn a odpojovače vn a vvn

Release Date: 01.07.1987

33 0172 Withdrawn

Elektrotechnické predpisy. Označovanie a tvary ovládacích tlačidiel

Release Date: 12.10.1987

35 7107 Withdrawn

Rozvádzače nn

Release Date: 20.07.1990

35 4205 Withdrawn

Spínacie prístroje a rozvádzače nad 1000 V. Spoločné ustanovenia

Release Date: 16.10.1990

35 4210 Withdrawn

Odpojovače a uzemňovače na striedavý prúd

Release Date: 16.10.1990

35 7107 Withdrawn

Krytý prípojnicový rozvod

Release Date: 29.03.1991

33 0170 Withdrawn

Elektrotechnické predpisy. Kódovanie oznamovačov a ovládačov pomocou farieb a doplnkových prostriedkov

Release Date: 01.12.1993

35 4101 Withdrawn

Spínacie a riadiace prístroje NN. 4. časť: Stýkače a spúšťače motorov. 1. oddiel: Elektromechanické stýkače a spúšťače motorov

Release Date: 01.12.1995

36 1950 Withdrawn

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na regulátory energie

Release Date: 01.03.1997

35 4101 Withdrawn

Spínacie a riadiace zariadenia nn. Časť 3: Spínače, odpojovače, odpínače a poistkové kombinácie

Release Date: 01.12.1997

35 4175 Withdrawn

Ističe pre zariadenia (CBE) (obsahuje zmenu A1:1994)

Release Date: 01.03.1999

13 4509 Withdrawn

Regulačné armatúry pre priemyselné procesy. Časť 1: Terminológia a všeobecné požiadavky

Release Date: 01.08.1999

35 4101 Withdrawn

Spínacie a riadiace prístroje nn. Časť 7: Pomocné zariadenia. Oddiel 1: Svorkovnice pre medené vodiče

Release Date: 01.11.1999

35 4508 Withdrawn

Nástrčky a prívodky na spotrebiče pre domácnosť a na podobné všeobecné účely. Časť 2: Prepájacie zásuvky a vidlice pre domácnosť a podobné zariadenia

Release Date: 01.01.2000

35 4101 Withdrawn

Spínacie a riadiace prístroje nn. Časť 6: Spínače s viacerými funkciami. Oddiel 1: Automatické prepínacie zariadenia sietí

Release Date: 01.01.2000

35 7107 Withdrawn

Rozvádzače nn. Časť 5: Osobitné požiadavky na rozvádzače určené na inštalovanie vo vonkajšom prostredí na verejných miestach. Káblové rozvodné skrine na rozvod energie v sieťach

Release Date: 01.03.2000

Dotaz zabral 0,417s.