Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 29.120.60

Number of records: 144

Back
35 4101 Withdrawn

Spínacie a riadiace prístroje nn. Časť 5-2: Riadiace prístroje a spínacie prvky. Približovacie spínače

Release Date: 01.04.2000

35 7107 Withdrawn

Rozvádzače nn. Časť 2: Osobitné požiadavky na krytý prípojnicový rozvod

Release Date: 01.05.2000

35 4101 Withdrawn

Spínacie a riadiace zariadenia nn. Časť 7: Pomocné zariadenia. Oddiel 2: Svorkovnice pre ochranné medené vodiče

Release Date: 01.12.2000

35 4205 Withdrawn

Všeobecné ustanovenia pre vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia

Release Date: 01.12.2000

35 4211 Withdrawn

Vypínače záťaže vn a odpojovače vn a vvn

Release Date: 01.12.2000

34 1570 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Osobitné požiadavky na spínacie zariadenia striedavého prúdu. Časť 1: Jednofázové výkonové vypínače s Um nad 1 kV

Release Date: 01.12.2000

35 4101 Withdrawn

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť l: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.12.2000

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 1: Všeobecne

Release Date: 01.02.2001

36 1950 Withdrawn

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na regulátory energie

Release Date: 01.02.2001

35 7110 Withdrawn

Prázdne skrine pre rozvádzače nízkeho napätia. Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.08.2001

35 3013 Withdrawn

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia na priemyselné účely. Označovanie svoriek a rozlišovacie čísla na určité riadiace spínače

Release Date: 01.08.2001

35 4162 Withdrawn

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia na priemyselné účely. Ovládacie spínače. Polohové spínače 30 x 55. Rozmery a parametre

Release Date: 01.08.2001

35 4101 Withdrawn

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5-1: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Elektromechanické prístroje riadiacich obvodov

Release Date: 01.09.2001

35 4101 Withdrawn

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5-1: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Elektromechanické prístroje riadiacich obvodov

Release Date: 01.09.2001

35 3010 Withdrawn

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia na priemyselné účely. Označovanie svoriek a rozlišovacie čísla. Všeobecné pravidlá

Release Date: 01.09.2001

35 4163 Withdrawn

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia na priemyselné účely. Ovládacie spínače. Polohové spínače 42,5 x 80. Rozmery a parametre

Release Date: 01.09.2001

35 4101 Withdrawn

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5-1: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Elektromechanické prístroje riadiacich obvodov

Release Date: 01.09.2001

35 4101 Withdrawn

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5-1: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Elektromechanické prístroje riadiacich obvodov

Release Date: 01.09.2001

35 4101 Withdrawn

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5-1: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Elektromechanické prístroje riadiacich obvodov

Release Date: 01.09.2001

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 1: Všeobecne

Release Date: 01.10.2001

34 1570 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Osobitné požiadavky na spínacie zariadenia striedavého prúdu. Časť 1: Jednofázové výkonové vypínače s Um nad 1 kV

Release Date: 01.10.2001

Dotaz zabral 0,441s.