Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 29.120.60

Počet záznamov: 144

Back
35 7000 Withdraw

Prípojkové a rozpojovacie istiace skrine

Vydanie: 06.12.1982

35 4157 Withdraw

Stýkače. Montážne rozmery

Vydanie: 01.06.1983

35 4280 Withdraw

Stýkače vn

Vydanie: 21.05.1984

35 4212 Withdraw

Úsečníky vn

Vydanie: 30.08.1984

36 1970 Withdraw

Elektrické termostaty

Vydanie: 01.11.1985

35 4211 Withdraw

Vypínače záťaže vn a odpojovače vn a vvn

Vydanie: 01.07.1987

33 0172 Withdraw

Elektrotechnické predpisy. Označovanie a tvary ovládacích tlačidiel

Vydanie: 12.10.1987

35 7107 Withdraw

Rozvádzače nn

Vydanie: 20.07.1990

35 4205 Withdraw

Spínacie prístroje a rozvádzače nad 1000 V. Spoločné ustanovenia

Vydanie: 16.10.1990

35 4210 Withdraw

Odpojovače a uzemňovače na striedavý prúd

Vydanie: 16.10.1990

35 7107 Withdraw

Krytý prípojnicový rozvod

Vydanie: 29.03.1991

33 0170 Withdraw

Elektrotechnické predpisy. Kódovanie oznamovačov a ovládačov pomocou farieb a doplnkových prostriedkov

Vydanie: 01.12.1993

35 4101 Withdraw

Spínacie a riadiace prístroje NN. 4. časť: Stýkače a spúšťače motorov. 1. oddiel: Elektromechanické stýkače a spúšťače motorov

Vydanie: 01.12.1995

36 1950 Withdraw

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na regulátory energie

Vydanie: 01.03.1997

35 4101 Withdraw

Spínacie a riadiace zariadenia nn. Časť 3: Spínače, odpojovače, odpínače a poistkové kombinácie

Vydanie: 01.12.1997

35 4175 Withdraw

Ističe pre zariadenia (CBE) (obsahuje zmenu A1:1994)

Vydanie: 01.03.1999

13 4509 Withdraw

Regulačné armatúry pre priemyselné procesy. Časť 1: Terminológia a všeobecné požiadavky

Vydanie: 01.08.1999

35 4101 Withdraw

Spínacie a riadiace prístroje nn. Časť 7: Pomocné zariadenia. Oddiel 1: Svorkovnice pre medené vodiče

Vydanie: 01.11.1999

35 4508 Withdraw

Nástrčky a prívodky na spotrebiče pre domácnosť a na podobné všeobecné účely. Časť 2: Prepájacie zásuvky a vidlice pre domácnosť a podobné zariadenia

Vydanie: 01.01.2000

35 4101 Withdraw

Spínacie a riadiace prístroje nn. Časť 6: Spínače s viacerými funkciami. Oddiel 1: Automatické prepínacie zariadenia sietí

Vydanie: 01.01.2000

35 7107 Withdraw

Rozvádzače nn. Časť 5: Osobitné požiadavky na rozvádzače určené na inštalovanie vo vonkajšom prostredí na verejných miestach. Káblové rozvodné skrine na rozvod energie v sieťach

Vydanie: 01.03.2000

Dotaz zabral 0,412s.