Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 29.120.60

Počet záznamov: 144

Back
35 4101 Withdraw

Spínacie a riadiace prístroje nn. Časť 5-2: Riadiace prístroje a spínacie prvky. Približovacie spínače

Vydanie: 01.04.2000

35 7107 Withdraw

Rozvádzače nn. Časť 2: Osobitné požiadavky na krytý prípojnicový rozvod

Vydanie: 01.05.2000

35 4101 Withdraw

Spínacie a riadiace zariadenia nn. Časť 7: Pomocné zariadenia. Oddiel 2: Svorkovnice pre ochranné medené vodiče

Vydanie: 01.12.2000

35 4205 Withdraw

Všeobecné ustanovenia pre vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia

Vydanie: 01.12.2000

35 4211 Withdraw

Vypínače záťaže vn a odpojovače vn a vvn

Vydanie: 01.12.2000

34 1570 Withdraw

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Osobitné požiadavky na spínacie zariadenia striedavého prúdu. Časť 1: Jednofázové výkonové vypínače s Um nad 1 kV

Vydanie: 01.12.2000

35 4101 Withdraw

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť l: Všeobecné požiadavky

Vydanie: 01.12.2000

34 1560 Withdraw

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 1: Všeobecne

Vydanie: 01.02.2001

36 1950 Withdraw

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na regulátory energie

Vydanie: 01.02.2001

35 7110 Withdraw

Prázdne skrine pre rozvádzače nízkeho napätia. Všeobecné požiadavky

Vydanie: 01.08.2001

35 3013 Withdraw

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia na priemyselné účely. Označovanie svoriek a rozlišovacie čísla na určité riadiace spínače

Vydanie: 01.08.2001

35 4162 Withdraw

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia na priemyselné účely. Ovládacie spínače. Polohové spínače 30 x 55. Rozmery a parametre

Vydanie: 01.08.2001

35 4101 Withdraw

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5-1: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Elektromechanické prístroje riadiacich obvodov

Vydanie: 01.09.2001

35 4101 Withdraw

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5-1: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Elektromechanické prístroje riadiacich obvodov

Vydanie: 01.09.2001

35 3010 Withdraw

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia na priemyselné účely. Označovanie svoriek a rozlišovacie čísla. Všeobecné pravidlá

Vydanie: 01.09.2001

35 4163 Withdraw

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia na priemyselné účely. Ovládacie spínače. Polohové spínače 42,5 x 80. Rozmery a parametre

Vydanie: 01.09.2001

35 4101 Withdraw

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5-1: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Elektromechanické prístroje riadiacich obvodov

Vydanie: 01.09.2001

35 4101 Withdraw

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5-1: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Elektromechanické prístroje riadiacich obvodov

Vydanie: 01.09.2001

35 4101 Withdraw

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5-1: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Elektromechanické prístroje riadiacich obvodov

Vydanie: 01.09.2001

34 1560 Withdraw

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 1: Všeobecne

Vydanie: 01.10.2001

34 1570 Withdraw

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Osobitné požiadavky na spínacie zariadenia striedavého prúdu. Časť 1: Jednofázové výkonové vypínače s Um nad 1 kV

Vydanie: 01.10.2001

Dotaz zabral 0,330s.