Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 29.130.01

Number of records: 41

Back
35 4210 Withdrawn

Odpájače a uzemňovacie spínače na striedavý prúd

Release Date: 01.06.2002

35 4210 Withdrawn

Odpájače a uzemňovacie spínače na striedavý prúd

Release Date: 01.06.2002

35 4210 Withdrawn

Odpájače a uzemňovacie spínače na striedavý prúd

Release Date: 01.09.2002

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 2: Vypínače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.09.2003

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 3: Odpínače, odpájače a uzemňovacie spínače jednosmerného prúdu do vnútorného prostredia

Release Date: 01.09.2003

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 4: Vonkajšie odpínače, odpájače a uzemňovacie spínače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.09.2003

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 5: Bleskoistky a nízkonapäťové obmedzovače na osobitné použitie v jednosmerných sieťach

Release Date: 01.09.2003

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 6: Rozvádzače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.09.2003

33 2000 Withdrawn

Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 53: Spínacie a riadiace zariadenia. Oddiel 537: Prístroje na bezpečné odpojenie a spínanie

Release Date: 01.09.2003

35 4210 Withdrawn

Odpájače a uzemňovacie spínače na striedavý prúd

Release Date: 01.12.2003

34 1570 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Osobitné požiadavky na spínacie zariadenia striedavého prúdu. Časť 3-1: Meracie, riadiace a ochranné zariadenia na osobitné použitie v trakčných sieťach striedavého prúdu. Pokyny na používanie

Release Date: 01.07.2004

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 2: Vypínače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.08.2004

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 4: Vonkajšie radové odpínače, odpájače a uzemňovacie spínače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.08.2004

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 7: Meracie, ovládacie a ochranné zariadenia na osobitné použitie v trakčných systémoch jednosmerného prúdu. Oddiel 1: Návod na použitie

Release Date: 01.08.2004

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 7: Meracie, ovládacie a ochranné zariadenia na osobitné použitie v trakčných systémoch jednosmerného prúdu. Oddiel 2: Oddeľovacie prevodníky prúdu a iné prístroje na meranie prúdu

Release Date: 01.08.2004

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 7: Meracie, ovládacie a ochranné zariadenia na osobitné použitie v trakčných systémoch jednosmerného prúdu. Oddiel 3: Oddeľovacie prevodníky napätia a iné prístroje na meranie napätia

Release Date: 01.08.2004

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 6: Rozvádzače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.08.2004

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 3: Odpínače a odpájače jednosmerného prúdu do vnútorného prostredia

Release Date: 01.08.2004

35 7181 Withdrawn

Rozvádzače na striedavý prúd s kovovými krytmi na menovité napätia od 1 kV do 52 kV vrátane

Release Date: 01.02.2005

35 4101 Withdrawn

Spínacie a riadiace prístroje nn. Časť 6: Spínače s viacerými funkciami. Oddiel 1: Automatické prepínacie zariadenia sietí

Release Date: 01.08.2006

Dotaz zabral 0,439s.